< | 1 2 | >

VERNÍ PÍSMU – VERNÍ ECAV

Na otázku Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Peter Osuský, poslanec NR SR.

 

Peter Osuský  | 28.2.2011

viac

Na čo ste ako evanjelik hrdý?

Odpovedá Jozef Švikruha, učiteľ a výtvarník: Aj pri tohtoročnom májovom sčítaní ľudu sa prihlásim k svojmu evanjelickému a. v. vierovyznaniu, pretože po celý môj život som hrdý na to, že som sa narodil v evanjelickej rodine, vyrastal v evanjelickom prostredí, ako žiaka ma formovali nezabudnuteľní múdri a láskaví dvaja páni učitelia, ktorí sa ani v ťažkých päťdesiatych rokoch nebáli a nezapreli hlásiť sa k evanjelickej viere a ako pedagógovia mi boli v mojom učiteľskom povolaní vždy vzorom.

 

Jozef Švihruha | 28.2.2011

viac

Milan Dubček o vzťahu k ECAV

Na otázku Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Milan Dubček, veľvyslanec SR v Etiópii.

 

Milan Dubček, Petržalka  | 25.2.2011

viac

Zisťovanie náboženského vyznania nie je samoúčelné

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie, Štatistický úrad SR Pravda, 24. 2. 2011

 

Ľudmila Ivančíková | 25.2.2011

viac

Kalendárik k sčítaniu 2011

K sčítaniu obyvateľstva, ktoré bude od 13. mája do 6. júna 2011, sme pripravili kalendárik ECAV na Slovensku, ktorý sme poslali do všetkých cirkevných zborov.

 

Edita Škodová | 17.2.2011

viac

Augsburské vyznanie – konfesijný základ cirkvi

Augsburské vierovyznanie (Confesio Augustana) bolo prečítané na sneme v nemeckom meste Augsburg 25. júna 1530 pred cisárom Karolom V. Napísal ho Filip Melanchton. Augsburské vierovyznanie – spolu s ďalšími Symbolickými knihami – je konfesijným základom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (a. v.).

 

Ivan Lukáč, študent EBF UK | 4.2.2011

viac

Prečo som evanjelik?

Na otázku Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá doc. Miloš Kovačka, literárny vedec.

 

EPST 5/2011 | 4.2.2011

viac

Daniel Šovc k identite evanjelikov

Článok br. farára v. v. Daniela Šovca na margo identity evanjelikov k téme „Vplyv evanjelikov na kultúru v minulosti a dnes“ v relácii Sféry dôverné prinášame tu....

 

Daniel Šovc, ev. a. v. farár v. v. | 31.1.2011

viac

Sčítanie obyvateľstva 2011 - slovo na úvod novej rubriky

Jedna vysoká škola má zaujímavý každoročný rituál – preťahovanie. Dva tímy sa pripravujú a trénujú, ako ťahať lano, aby vyhrali. Dúfajú, že nepadnú do blata, ktoré tímy oddeľuje a získajú výhody víťazov na ďalší rok. Nato, že ide len o zábavu, to berú dosť vážne.

 

Ľ. Turčan, koordinátor misijných aktivít | 30.1.2011

viac

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

VEDELI STE, ŽE? Oficiálny názov našej cirkvi znie Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku). V jej názve sa objavujú dva dôležité pojmy, a to „evanjelická“ a „augsburské vyznanie“.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu  | 30.1.2011

viac

< | 1 2 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart