Zasadnutie novej Rady SLZ

V dňoch 28. – 29. 7. 2010 sa konalo zasadnutie novej Rady SLZ v Stuttgarte, ktorú viedol nový prezident SLZ biskup Dr. Munib A. Younan. Novozvoleným členom Rady SLZ je aj generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Novozvolená Rada SLZ na svojom prvom zasadnutí zvolila viceprezidentov a viceprezidentky pre každý región, ktorí budú viesť aj programové výbory Rady SLZ počas obnovovacieho procesu, momentálne prebiehajúcom v SLZ, ktorý sa má skončiť v roku 2012.

Za novú pokladníčku Rada SLZ zvolila Christinu Jackson-Skeltonovú z Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike.

 | 2.8.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart