Prezident SR Ivan Gašparovič prijal generálneho tajomníka SLZ

Prezident SR Ivan Gašparovič 17. 3. 2010 prijal generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu Ishmaela Noka pri príležitosti rokovania Predvalného zhromaždenia SLZ pre Európu (viac v rubrike VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLZ). Na stretnutí boli aj viceprezident SLZ pre Európu Peter Stoll a generálny biskup Miloš Klátik.

Partneri v rozhovore zdôraznili význam a symboliku stretnutia v súčasnej etape globalizácie, ktorá okrem pozitív predstavuje aj isté hodnotové ohrozenia. Prezident Ivan Gašparovič zdôraznil významnú úlohu cirkví, ktorá spočíva v šírení posolstva európskej kresťanskej tradície a ochrane kultúrneho dedičstva, na ktorom je vybudovaná duchovná báza Európy.

Svetový luteránsky zväz so sídlom v Ženeve združuje 140 národných evanjelicko-luteránskych cirkví – to je asi 68,9 milióna evanjelických veriacich. Zastrešuje cirkvi, ktoré nadväzujú na učenie reformátora Martina Luthera. Spravidla každých šesť rokov sa koná valné zhromaždenie SLZ (posledné bolo vo Winnipegu v roku 2003) spolu s rozličnými sprievodnými akciami, na ktorých sa zúčastňujú delegáti zo všetkých luteránskych cirkví na čele so svojimi najvyššími cirkevnými predstaviteľmi.
Ishmael Noko je prvým generálnym tajomníkom (SLZ), ktorý pochádza z Afriky. Narodil sa 29. októbra 1943 v Zimbabwe.

Zdroj: Tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR;
foto: Marián Garaj

-eš- | 25.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart