Dnes sa začína 11. valné zhromaždenie SLZ

Dnes, 20. 7. 2010, o 15.00 hod. sa slávnostnými otváracími službami Božími v Stiftskirche v Stuttgarte (Nemecko) začína 11. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (VZ SLZ), ktoré bude zasadať do utorka 27. 7. 2010. Záznam zo slávnostných otváracích služieb Božích bude odvysielaný na STV2 25. 7. 2010 o 8.50 hod.

Za ECAV na Slovensku sa na VZ SLZ zúčastnia 4 delegáti: generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová a za mládežníkov Ľubomír Bodiš.

Téma VZ SLZ znie: „Chlieb náš každodenný, daj nám dnes.“
Logo VZ SLZ obsahuje štylizovaný kríž v zelenom liste, pretože v rôznych častiach sveta je hlavnou potravinovou zložkou nie chlieb, ale rozličné rastliny ap. V niektorých jazykoch sa i v Modlitbe Pánovej nepoužíva slovo „chlieb“, ale „potrava“.

Po otváracích službách Božích sa oficiálne začne rokovanie, na ktorom sa zúčastní 418 delegátov, z nich podľa vopred stanoveného kľúča 50 % tvoria ženy a 20 % zástupcovia mladých ľudí. Dôležitou súčasťou VZ SLZ sú tzv. Dorfgruppen, v ktorých si účastníci môžu vymeniť skúsenosti s riešením problémov a podeliť sa so svojimi radosťami, obavami, víziami a nádejami.

Svetový luteránsky zväz so sídlom v Ženeve združuje 140 národných evanjelicko-luteránskych cirkví v 79 krajinách – vyše 70 miliónov veriacich. Zastrešuje cirkvi, ktoré nadväzujú na učenie reformátora Martina Luthera.
Valné zhromaždenie SLZ sa koná spravidla každých sedem rokov (posledné VZ SLZ bolo vo Winnipegu v roku 2003) spolu s rôznymi sprievodnými podujatiami, na ktorých sa zúčastňujú delegáti zo všetkých luteránskych cirkví na čele so svojimi najvyššími cirkevnými predstaviteľmi.


Pripomíname, že v dňoch 13. – 17. marca 2010 asi 70 delegátov z členských cirkví SLZ v Európe rokovalo v Bratislave na tzv. predvalnom zhromaždení. Hovorili o témach na 11. valné zhromaždenie SLZ a o kandidátke do Rady SLZ za európsky región. Spoluorganizátorom tohto významného podujatia bola ECAV na Slovensku.

Edita Škodová | 20.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart