23. 7. 2010 - 4. deň VZ v Stuttgarte

V piatok pripravili ranné a obedňajšie služby Božie zástupcovia z regiónu stredná a východná Európa, medzi nimi aj delegátka za ECAV sestra seniorka Katarína Hudáková. Poslúžila čítaním liturgie v nemeckom jazyku a spievaním slov ustanovenia po slovensky.

Po tomto rannom duchovnom nasýtení nasledovala opäť práca v skupinách. Za ňou predstavili svoje posolstvo ženy a mladí delegáti. Mladí delegáti sa stretli týždeň pred začatím valného zhromaždenia v Drážďanoch, aby si vymenili názory na súčasné problémy a pripravili svoje posolstvo.

Dr. Johannes Friedrich, biskup Evanjelickej-luteránskej cirkvi v Bavorsku, sa po predstavení mládežníkov prihovoril všetkým zúčastneným delegátom, kde pripomenul, že národný výbor uzatvorilo 13 cirkví, čo predstavuje takmer 13 miliónov kresťanov. V roku 2017 si predsavzali zriadiť ekumenické strediská vo Württembersku.

Popoludní nasledovala téma „Každodenný chlieb, klimatické zmeny a istota jedla“. Vypočuli sme si viaceré príspevky z rôznych krajín, ako napr. južná Afrika, Japonsko, Indonézia, Keňa, Nikaragua, Tanzánia. Veľmi podnetným príspevkom k téme klimatických zmien bolo krátke video o tom, ako rozbúrené vlny mora zaplavujú domy v Japonsku. Sú však aj veľmi suché obdobia, keď vysychajú stromy.

Moderátor tejto časti programu a zároveň riaditeľ oddelenia pre ľudské práva v projekte pod názvom „Brot für die Welt“ viedol telefonát s klimatológom v Potsdame prof. Stefanom Rahmstorfom. Profesor uviedol, že klimatické zmeny majú celý rad dôsledkov, ako napr. sucho, extrémne horúce vlny, lesné požiare, infekcie.

Klimatické zmeny priniesli aj veľké zmeny pre ženy – povedala delegátka z Indie. V Keni sú vďační za dážď, pretože keby ho nemali, nebola by dobrá úroda. Zástupca z Nikaraguy vo svojom príhovore zdôraznil, že my všetci sme zodpovední za to, aby sme harmonicky žili na tejto zemi. Eszter Kalit z Maďarska vo svojom príspevku informovala, že záplavy postihli aj niektoré oblasti v Maďarsku a rómske obyvateľstvo. Sú Rómovia, ktorí nemajú každodenný chlieb, a preto učitelia prinášajú chlieb na vyučovanie náboženstva pre takéto rómske deti. Profesorka Barbara Rossing z evanjelickej cirkvi v Amerike vyzdvihla, aby sme boli aktívni, pretože nielen tento svet, ale aj ľudia trpia.

V rámci večere bol pripravený program pri príležitosti odchodu do dôchodku generálneho tajomníka SLZ Dr. Ishmaela Noka. Temperametné piesne, ako aj priateľské pozdravy spríjemnili spoločnú večeru. Na záver Dr. Noko povedal: „Boli ste moji ľudia a vďaka vám za to.“ Úprimné a srdečné poďakovanie za všetkých a všetko vyslovila i jeho manželka.

Marcela Kmeťová | 30.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart