Ohlas na Kirchentag zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Šarišsko-zemplínsky seniorát ďakuje Predsedníctvu ECAV a Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wurttembersku za to, že vďaka podpore z projektu HfO pomohli mladým bratom a sestrám z nášho seniorátu zúčastniť sa na Kirchentagu v Drážďanoch 1. – 5. júna 2011.

Cieľ našej cesty bol daný už samotnou témou „Da wird auch dein Herz sein“ (Mat 6, 21). Zaujímavé rozhovory k téme sme zažili už počas cesty a na mnohých stretnutiach. ŠZS zastupovalo 49 účastníkov z CZ ECAV Žehňa, Prešov, Nemcovce, Richvald, Marhaň, Giraltovce, Merník, Chmeľov, Obišovce a traja ordinovaní. Sme radi , že v plnom autobuse bola väčšina mládeže. Bolo to cítiť na radostnej atmosfére, spoločných piesňach a rozhovoroch. Veľkým povzbudením boli spoločné stretnutia v rámci Kirchentagu, mali sme možnosť vidieť zaujímavé mesto a obnovenú Frauenkirche. Oslovujúce boli úvodné a záverečné služby Božie pri rieke Labe a svetlo sviečok akoby symbolizovalo svetlo sveta – Pána Ježiša Krista. Pre niektorých bol tento „supermarket“ duchovno-kultúrnych podujatí náročný, veď v rámci podujatia sa uskutočnilo vyše 2300 rôznych akcií – mnohé aj za účasti pred¬staviteľov ECAV na Slovensku. Veľmi dobre nám padlo upozornenie na najzaujímavejšie podujatia v preklade zahraničného oddelenia GBÚ. Problémom bol veľký záujem o zaujímavé, hodnotné prednášky a koncerty, kde bolo potrebné prísť aj dve hodiny pred začiatkom, lebo potom sála bola už preplnená a uzavretá.

Budujúce boli služby Božie s Večerou Pánovou pre účastníkov zo Slovenska. Problémom bol malý priestor chrámu, lebo nie všetci sa mohli zúčastniť na tomto požehnanom stretnutí v chráme. Veľkým prínosom pre mládež boli nové impulzy, ktoré zažili pri záverečných službách Božích s Večerou Pánovou. Pýtali sa, ako je možné, že cirkev na niekoľko dní zaujme médiá a získa toľko sponzorov a darov na uskutočnenie takého náročného podujatia. Naplnilo sa aj moje očakávanie, že mládež sa zblížila so staršou generáciou a kriticky videla aj masovosť koncertov, kde sa im strácalo to duchovné. Zaujímavé boli pre nich diskusie a spoločné stretnutia v škole, kde boli ubytovaní.

Obohatením a prínosom pre nás boli predovšetkým nové impulzy pre vieru a ekuménu. Prehĺbilo sa aj vedomie spolupatričnosti k ECAV a sme vďační organizátorom, GBÚ a sestre Marcele Kmeťovej za pomoc pri organizácii. Sme radi, že sme sa mohli stať účastníkmi požehnaného stretnutia kresťanov Európy a oslovením bola aj ponuka Centra stretnutia pre strednú a východnú Európu.

Ján Bakalár, vedúci skupiny ŠZS | 30.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart