Myjavský seniorát reprezentovali Častkov a Vrbovce

Členovia CZ ECAV Častkov a CZ ECAV Vrbovce z Myjavského seniorátu svojimi ľudovými krojmi a piesňami priblížili ľudovú tvorivosť nášho regiónu na stretnutí kresťanov v Drážďanoch.

Okrem duchovného a ducha povznášajúceho významu toto podujatie malo aj poznávací zmysel. Účastníci poznali život Evanjelickej cirkvi v Nemecku, ich zanietenosť za veci Božie a ich uplatnenie v živote spoločnosti všeobecne. Okrem toho si zároveň zorganizovali aj zájazd do Wittembergu a navštívili Zámocký chrám a hrob reformátora Martina Luthera, čo pre nich malo veľký citový význam. Niekoľkí sa zúčastnili i na zájazde do Neusalzu, ktorý z Drážďan zorganizoval brat senior Ján Kecer, kde je pochovaný predtolerančný senický farár a očovský rodák Štefan Pilárik. K tomu všetky programy, na ktorých sa v rámci Kirchetagu zúčastnili, v účastníkoch zanechali hlboké dojmy.

Z Myjavského seniorátu bolo v Drážďanoch 44 účastníkov. Za všetkých vyslovujem úprimné poďakovanie, že bolo o nich perfektne postarané, neboli ani hladní, ani smädní - ani telesne, ani duchovne a vôbec sa nenudili. Osobitný zážitok mali z večerného programu a púšťania sviečok dolu riekou. Vnímali to nielen ako romantiku, ale skôr ako posielanie pozdravov vďaky Pánu Bohu za pocit spolupatričnosti s celkom cudzími ľuďmi, a predsa blízkymi - čiže blížnymi.

Za MYS preto vyslovujem vďaku nielen nemeckým priateľom, ale aj vám domácim organizátorom, ktorí ste určite mali veľa starostí, vysvetľovania a určite aj problémov. Pán Boh vám to odplatí svojím požehnaním.

Juraj Šefčík, senior MYS | 29.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart