Cirkevníci z Tatranského seniorátu v Drážďanoch

Na Kirchentagu v Drážďanoch sa zúčastnilo 43 cirkevníkov z nášho Tatranského seniorátu. Celkovo hodnotíme Kirchentag ako veľmi peknú akciu a radi sme sa na nej zúčastnili.

Program bol veľmi rôznorodý a pútavý, bolo si ozaj z čoho vybrať. Mladí boli nadšení z koncertov a nočnej“ horiacej“ Labe. Starší boli povzbudení biblickými hodinami a službami Božími. Veľmi poučné a inšpirujúce boli stánky mnohých cirkevných zborov, organizácií a diakonie. Za deti, ktoré boli s nami, môžeme povedať, že detský program bol ozaj kreatívny a napriek rečovej bariére boli deti nadšené zo všetkých podujatí.

Chceme poďakovať našim partnerom za milé prijatie. Dobre sme sa cítili pri programoch, ale aj pri stretnutiach s členmi hosťujúceho zboru v Dresden – Costta, kde boli ozaj milí ľudia, ktorí sa o nás vzorne starali.

Prajeme organizátorom z nášho zahraničného oddelenia aj partnerom v Nemecku hojnosť Božieho požehnania so slovami žalmistu 111, 2 − 3: Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí v nich majú záľubu. Velebné, nádherné je Jeho dielo a Jeho spravodlivosť trvá naveky.

Michal Findra, TAS | 28.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart