Cirkevníci z Hronseka oceňujú reprezentáciu našej ECAV v Drážďanoch

V dňoch 1. 6. - 5. 6. 2011 sa skupinka 14 členov CZ ECAV Hronsek zúčastnila na 33. kirchentagu v Drážďanoch, ktorého cieľom bolo povzbudenie a utvrdenie vo viere a celková duchovná obnova. K tomu bol pripravený pestrý výber duchovného programu.

Ako účastníkom zo Slovenska nám bola, prirodzene, zaujímavá ponuka prezentujúca ECAV na Slovensku: služby Božie, biblická hodina, diskusné stretnutia tlmočené do slovenčiny, vystúpenie spevokolov. Oceňujeme vysokú úroveň diskusných tém, príhovorov i hudobných vstupov. Zvlášť chceme vyzdvihnúť príspevky brata generálneho biskupa M. Klátika, ktoré boli dôstojnou reprezentáciou ECAV na Slovensku.

Ďakujeme Pánu Bohu, ECAV v Nemecku i na Slovensku za možnosť zúčastniť sa na tomto stretnutí. Boli to pre všetkých nezabudnuteľné chvíle prežité v bratsko-sesterskom spoločenstve.

Účastníci Kirchentagu z Hronseka | 23.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart