Zvolenský seniorát

mapa
Seniorský úrad: Ev. a. v. farský úrad, 962 61 Ostrá Lúka 81
Telefón: 045/539 11 16, 0905 581 734
E-mail: zvs(at)ecav.sk
Web seniorátu: www.zvs.sk
Senior: Mgr. Ján Čáby (CZ Ostrá Lúka)
Konsenior: Mgr. Daniel Duraj (CZ Horná Mičiná)
Seniorálny dozorca: PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska (CZ Zvolenská Slatina)

Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Badín, Banská Bystrica, Banská Bystrica-Radvaň, Brezno, Dobrá Niva, Horná Lehota, Horná Mičiná, Hrochoť, Hronsek, Kremnica, Ľubietová, Mýto pod Ďumbierom, Očová, Ostrá Lúka, Poniky, Slovenská Ľupča, Zvolen, Zvolenská Slatina (18)

Badín
Ev. a. v. farský úrad, Krčméryho 7, 976 32 Badín; 048/418 26 43, 0905 757 672; www.ecavbadin.sk; Mgr. Roman Dovala − zborový farár; zborová dozorkyňa: RNDr. Viera Kadlecová; kantor: Mgr. art. Michal Eged; 10:00 (ZVS)

Banská Bystrica
Ev. a. v. farský úrad, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica; 048/415 51 16, Koštial 0907 506 639, Koštialová 0907 509 252; www.ecavbb.sk; Mgr. Daniel Koštial − predsedajúci zborový farár, Mgr. Slávka Koštialová − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Vladimír Zeman; kantori: Mgr. art. Peter Bibza, Ing. Peter Čabrák, PaedDr. Tomáš Škraban, PhD.; 9:00 Lazovná ul., 11:30 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, 1. nedeľa v mesiaci 15:00 Senica, 2. nedeľa 15:00 Nemce, 16:15 Kynceľová, 3. nedeľa 15:00 DD Krivánska, 4. nedeľa 15:00 Podlavice, 16:15 Riečka každý druhý mesiac (ZVS)

Banská Bystrica-Radvaň
Ev. a. v. farský úrad, Sládkovičova 5, 974 05 Banská Bystrica; 0905 281 737; fara(at)rezbb.sk; www.rezbb.sk, www.facebook.com/RezBB; Mgr. Michal Zajden, PhD. − námestný farár; zborový dozorca: Mgr. Martin Drienovský; kantorka: Mgr. Dana Kostelná; 9:00 Radvaň, 11:00 Králiky 1. nedeľa, 14:00 Kremnička 1. nedeľa, 14:00 Horné Pršany 2. nedeľa, 14:00 Malachov 3. nedeľa v mesiaci (ZVS)

Brezno
Ev. a. v. farský úrad, Nám. M. R. Štefánika 26, 977 01 Brezno; 0915 793 387; radim.pacmar(at)gmail.com; Facebook: ECAV Brezno; Mgr. Radim Pačmár − námestný farár; zborový dozorca: Ing. Milan Dolňan; kantorka: Mgr. Jana Sedliaková; 9:00 (ZVS)

Dobrá Niva
Ev. a. v. farský úrad, E. M. Šoltésovej 121/14, 962 61 Dobrá Niva; 045/538 23 89, 0907 789 640; dobraniva@ecav.sk; www.czdn.sk; Mgr. Jarmila Balková − zborová farárka; zborový dozorca:neobsadené; kantor: Viliam Smutný; 10:00 Dobrá Niva, 13:00 Breziny 1. nedeľa v mesiaci (ZVS)

Horná Lehota
Ev. a. v. farský úrad, 976 51 Horná Lehota 55; 0903 905 352; zbor je administrovaný z Mýta pod Ďumbierom (Mgr. Štefan Škorupa); zborová dozorkyňa: Júlia Krakovská; kantori: Ing. Augustín Vician, Ing. Júlia Vicianová; 11:00 Horná Lehota, 14:00 Podbrezová každá 2. nedeľa, 14:00 Dolná Lehota 1x za mesiac, 14:00 Valaská 1x za mesiac (ZVS)

Horná Mičiná
Ev. a. v. farský úrad, 974 01 Horná Mičiná 46; 048/418 09 24, 0905 241 899; www.facebook.com/groups/CZ.ECAV.HM/?ref=bookmarks; Mgr. Daniel Duraj − zborový farár-konsenior; zborový dozorca: Ing. Pavol Saktor; kantori: Ing. Juraj Meniar, Ondrej Kosec; 9:00 Horná Mičiná, 10:30 Môlča 1. nedeľa, 10:30 Čerín 2. nedeľa, 10:30 Dolná Mičiná 3. nedeľa v mesiaci (ZVS)

Hrochoť
Ev. a. v. farský úrad, Hlavná 542/140, 976 37 Hrochoť; 048/419 01 15, 0908 621 352; hrochot@ecav.sk; Mgr. Beata Fraňová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Anna Kulfasová; kantorka: Marta Kršačková; 11:00 Hrochoť, 14:00 Bečov nepravidelne (ZVS)

Hronsek
Ev. a. v. farský úrad, A. H. Krčméryho 8, 976 31 Hronsek; 0918 828 120; Mgr. Anna Jakušová − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Želmíra Slancová; kantor: Ľubomír Balko; 9:00 Hronsek, 10:30 Sliač, 13:00 Sampor 2. a 4. nedeľa, 13:00 Vlkanová 3. nedeľa, 13:00 Sielnica a Lukavica 5. nedeľa, 13:00 Veľká Lúka 1. nedeľa v mesiaci (ZVS)

Kremnica
Ev. a. v. farský úrad, Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica; 045/674 27 37, 0911 890 796; kremnica@ecav.sk, jmpacek/at)gmail.com; Mgr. Jozef Pacek − zborový farár; zborový dozorca: Mgr. Peter Weis; kantorky: Viera Flešková, Mgr. Dana Juríčková; 9:00 Kremnica, 11:00 Žiar nad Hronom (ZVS)

Ľubietová
Ev. a. v. farský úrad, Hrnčiarska 196/8, 976 55 Ľubietová; 048/419 52 36; lubietova(at)ecav.sk; Mgr. Renáta Rényeiová − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Helena Majerová; kantorky: Janka Majerová, Anna Hrašková, Dana Rosenbergerová; 9:00 Ľubietová, 10:30 Strelníky, 13:00 Povrazník posledná nedeľa v mesiaci (ZVS)

Mýto pod Ďumbierom
Ev. a. v. farský úrad, 976 44 Mýto pod Ďumbierom 205; 048/619 53 52, 0903 905 352; myto(at)ecav.sk; www.ecavmyto.sk; Mgr. Štefan Škorupa − zborový farár; zborová dozorkyňa: Zdenka Englerová; kantori: Ing. Augustín Vician, Ing. Júlia Vicianová; 9:00 (ZVS)

Očová
Ev. a. v. farský úrad, 1. mája 604/10, 962 23 Očová; 045/534 93 92, 0918 828 193; ocova@ecav.sk; Mgr. Irena Gajdošová − zborová farárka (MD), administruje Mgr. Branislav Kováč (Zvolenská Slatina); zástupca zborového dozorcu: Ján Pivoluska; kantor: Mgr. Marek Hanuska; 10:00 Očová; 13:00 Sebedín 2. nedeľa a 14:15 Zolná 2. nedeľa v mesiaci, Holcov majer nepravidelne (ZVS)

Ostrá Lúka
Ev. a. v. farský úrad, 962 61 Ostrá Lúka 81; 0905 581 734; ostraluka(at)ecav.sk; www.czostraluka.sk; Mgr. Ján Čáby − zborový farár-senior; zborová dozorkyňa: Anna Janovicová; kantorka: Beáta Hanesová; 8:30 Ostrá Lúka, 10:00 Dubové 1., 3. a 4. nedeľa, 10:30 Hronská Breznica 2. nedeľa v mesiaci (ZVS)

Poniky
Ev. a. v. farský úrad, Horná 236/11, 976 33 Poniky; 048/419 32 13; kevicky.peter (at)gmail.com; Mgr. Peter Kevický − zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Božena Ľauková; kantor: Ján Dusko; 9:30 Poniky, 11:00 Dúbravica, 12:30 Oravce 1x za mesiac (letný čas 8:30) (ZVS)

Slovenská Ľupča
Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 26, 976 13 Slovenská Ľupča; 0918 828 126; Mgr. Ján Jakuš − zborový farár; zborová dozorkyňa: Ing. Kristína Burgerová; kantor: Peter Čabrák; 9:00 Slovenská Ľupča, 11:00 Lučatín a Šalková striedavo (ZVS)

Zvolen
Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 11/17, 960 01 Zvolen; 045/533 53 02, 0911 860 803 Mojzsis, 0904 546 317 Mojzsisová; zvolen(at)ecav.sk; www.ecavzvolen.sk; Mgr. Ján Mojzsis − zborový farár, Mgr. Lívia Mojzsisová – námestná farárka na kaplánskom mieste (MD); zborový dozorca: Vladimír Fabok; kantori: Ján Hegeduš, Mgr. Ján Štriho; 9:00 a 17:00 Zvolen, streda 17:00, utorok 9:00 Domov dôchodcov Zvolen-Sekier, Ústav sociálnej starostlivosti 1x za mesiac, 15:00 Budča, Kováčová, Lieskovec, Lukové 1x za mesiac striedavo (ZVS)

Zvolenská Slatina
Ev. a. v. farský úrad, Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina; 0907 840 358; czslatina@gmail.com; Mgr. Branislav Kováč − zborový farár; zborová dozorkyňa: Zuzana Urbanová; kantorka: Oľga Drobová; 9:00 Zvolenská Slatina, 14:00 Detva 1. nedeľa, 12:30 Hriňová 1x nedeľa v mesiaci, ostatné príležitostne; návšteva pamätnej izby Terézie Vansovej - volajte 0907 840 358 (ZVS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart