Turčiansky seniorát

mapa Seniorský úrad: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Telefón: 041/562 56 27, 0918 828 332
E-mail: tus(at)ecav.sk
Senior: Mgr. Marián Kaňuch, PhD. (CZ Žilina)
Konseniori: Mgr. Milan Kubík (CZ Martin), Mgr. Miroslav Eštok (CZ Záriečie)
Seniorálny dozorca: Ing. Ján Beňuch (CZ Žilina)

Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Blatnica, Háj, Ivančiná, Košeca, Krpeľany, Lazy pod Makytou, Martin, Martin-Záturčie, Mošovce, Necpaly, Považská Bystrica, Príbovce, Púchov, Slovenské Pravno, Sučany, Súľov-Hradná, Turany, Turčianske Jaseno, Vrútky, Záriečie, Zemianske Kostoľany, Žilina (22)

Blatnica
Ev. a. v. farský úrad, 038 15 Blatnica 155; 043/494 82 34, 0918 828 357; blatnica(at)ecav.sk, farablatnica(at)gmail.com; Mgr. Tomáš German – zborový farár; zborový dozorca: Ing. Peter Špánik; kantorka: Beata Markušovská; 9:00 (TUS)

Háj
Ev. a. v. farský úrad, Háj 67, 039 01 p. Turčianske Teplice; 0911 122 510; ecavhaj(at)gmail.com; www.ecavhaj.sk; Mgr. Tomáš Lipovský – zborový farár, Mgr. Zuzana Lipovská – námestná farárka na kaplánskom mieste (MD); zborový dozorca: Ing. Branislav Záborský; kantorka: Mgr. Katarína Záborská; 9:00 Háj, 10:45 Dolná Štubňa 1. a 3. nedeľa, Turčianske Teplice-Vieska 2. a 4. nedeľa, 10:45 Horná Štubňa 5. nedeľa a 14:00 1. a 3. nedeľa, 14:00 Turček 2. a 4. nedeľa, Čremošné príležitostne (TUS)

Ivančiná
Ev. a. v. farský úrad, 038 45 Ivančiná 38; tel./fax 043/496 21 31; ivancina(at)ecav.sk, ivancina(at)gaya.sk; Mgr. Zdenko Zacher − zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Želmíra Vlasová; kantori: Mgr. Janka Vráblová, Ing. Alžbeta Pyšná-Vyboch, Ľuboš Krechňák; 9:00 Ivančiná, 10:45 Dubové (TUS)

Košeca
Ev. a. v. farský úrad, Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca; 0904 172 367; koseca(at)ecav.sk; web: ecav-koseca.eu; Mgr. Dušan Vaňko − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Ján Šušaník; kantori: Ing. Dušan Pecka, Alžbeta Babeková; 8:00 Košeca, 9:30 Dubnica nad Váhom, 11:00 Nová Dubnica, 14:00 Ilava 1. nedeľa v mesiaci (TUS)

Krpeľany
Ev. a. v. farský úrad, Farská 85/2, 038 54 Krpeľany; 043/429 53 83; krpelany(at)ecav.sk; www.krpelany.ecav.eu; Mgr. Pavel Tomka – zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Špirková; kantorky: Bc. Adela Ľachká, Mgr. Katarína Vaňková; 10:00 (TUS)

Lazy pod Makytou
Ev. a. v. farský úrad, 020 55 Lazy pod Makytou 232; 042/468 19 39, 0918 828 488; lazy(at)ecav.sk, lazypodmakytou(at)gmail.com; www.lazypodmakytou.ecav.eu; Mgr. Peter Fabok − zborový farár; zborový dozorca: Milan Fujerík; kantor: Milan Michňo; 10:45 (TUS)

Martin
Ev. a. v. farský úrad, M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin; tel./fax 043/413 21 54, 0905 511 926, Kubík 0905 741 472, Danielová 0907 770 858; ecavmartin(at)gmail.com; www.ecavmt.sk; Mgr. Milan Kubík − zborový farár-konsenior, Mgr. Slávka Danielová − zborová kaplánka; zborový dozorca: doc. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, PhD.; kantori: Mgr. Ján Žingor, Lenka Kramárová, Mgr. Oľga Vongrejová, Mgr. Slávka Danielová, Martina Šuvadová, Ing. doc. Štefan Husár, PhD.; 8:30 a 10:00 Martin, 17:00 Dražkovce a Diaková každá druhá streda, 14:30 Bystrička 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 11:00 Univ. nemocnica (kaplnka), 15:00 DD na Ľadovni každý druhý štvrtok, 10:00 DSS Medik M každý druhý piatok v mesiaci (TUS)

Martin-Záturčie
Ev. a. v. farský úrad, Riečiny 4, 036 01 Martin-Záturčie; 043/423 92 91, 0918 828 330; zaturcie(at)ecav.sk; Mgr. Margita Dieová − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Pavol Pokrievka; kantor: Peter Mamatej; 9:00 Záturčie, 14:00 Priekopa (TUS)

Mošovce
Krčméryho 142, 038 21 Mošovce; 043/494 43 95; mosovce(at)ecav.sk; www.faramosovce.szm.sk; Mgr. Andrea Cabadová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Ing. Milina Kašubová; kantorky: Danuša Lúdiková, Ivana Židová; 10:30 Mošovce, 14:30 Rakša posledná nedeľa v mesiaci (TUS)

Necpaly
Ev. a. v. farský úrad, 038 12 Necpaly 39; 043/429 61 04, 0918 828 323; necpaly(at)ecav.sk; sites.google.com/site/necpalyecav; Mgr. Belo Húska − zborový farár; zástupcovia zborového dozorcu: Jozef Rišian, Miroslav Buľovský; kantori: Lucia Kraľovanská, Martin Zachar; 9:45 Necpaly, 11:00 Belá-Dulice 1. a 3. nedeľa, Žabokreky 2. a 4. nedeľa; 14:00 Folkušová 2. nedeľa, 15:00 Ďanová 2. nedeľa v mesiaci (TUS)

Považská Bystrica
Ev. a. v. farský úrad, Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica; 0918 828 514; ecav.pb(at)stonline.sk; www.pb.ecav.eu; Ľubomír Marcina – diakon; zbor je administrovaný z Lazov pod Makytou (Mgr. Peter Fabok); zástupkyňa zborového dozorcu: PhDr. Ľubica Juríčková; kantorka: Jaroslava Polláková; 8:30 Považská Bystrica, 10:30 Bodiná 3. nedeľa (TUS)

Príbovce
Ev. a. v. farský úrad, 038 42 Príbovce 117; 043/429 41 26, 0918 720 164; Facebook: ECAV Príbovce; Mgr. Marek Szabó – zborový farár, Mgr. Zuzana Szabóová – námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Peter Šalát; kantorka: Mgr. art. Lucia Dobošová; 9:30 Príbovce, 11:00 Košťany 1. a 3. nedeľa a Slovany 2. a 4. nedeľa v mesiaci (TUS)

Púchov
Ev. a. v. farský úrad, Royova 4, 020 01 Púchov; 042/463 10 74, 0918 828 362; puchov(at)ecav.sk; www.ecavpuchov.sk; Mgr. Lenka Rišiaňová – zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Radovan Fujerík; kantor: MUDr. Juraj Furo; 10:00 a 17:50 Púchov, 14:30 Hoštiná 1. nedeľa v mesiaci, 14:30 Dohňany, Nimnica, Mostište, Vieska, Ihrište, Streženice striedavo (TUS)

Slovenské Pravno
Ev. a. v. farský úrad, 038 22 Slovenské Pravno 310; 043/496 21 92; farapravno(at)gmail.com; Mgr. Zlatica Karásková − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Eva Pálešová; kantorka: PhDr. Monika Kalnická; 10:45; 14:00 nešporné 1x za mesiac striedavo v 6 filiálkach (TUS)

Sučany
Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 22, 038 52 Sučany; 043/429 31 36, Beňuch 0904 473 150, Beňuchová 0902 291 792; ecavsu(at)gmail.com; www.ecavsu.sk; Mgr. Daniel Beňuch – zborový farár, Mgr. Tatiana Beňuchová − námestná farárka na 2. farárskom mieste (RD); zborová dozorkyňa: MUDr. Milena Drímalová; kantorky: Mgr. Jarmila Hanáková, Mgr. Dana Grenová, Mgr. Lenka Lukáčová; Sučany 9:45, Turčianske Kľačany 1. nedeľa 11:15, Podhradie 3. nedeľa 11:15, Turčianska Štiavnička 4. nedeľa 11:15, Lipovec posledná nedeľa v mesiaci 15:00 (TUS)

Súľov-Hradná
Ev. a. v. farský úrad, Súľov 203, 013 52 Súľov-Hradná; 041/557 40 14, 0940 515 133; sulovhradna(at)ecav.sk; Mgr. Marek Hrivňák − zborový farár; zborový dozorca: Jozef Bušovský; 10:10 Súľov-Hradná, 8:15 Vrchteplá každá 2. nedeľa v mesiaci, 14:00 Bytča posledná nedeľa, Hradná 2x za rok (TUS)

Turany
Ev. a. v. farský úrad, Komenského 313/2, 038 53 Turany; 0940 716 740; ecavturany(at)outlook.sk; web: ecavturany.eu; facebook: ECAV TURANY; Mgr. Daniel Gdovin − zborový farár; zborová dozorkyňa: Viera Jarošová; kantori: PaedDr. Renáta Hrkútová, Marek Chrenko; Turany 10:15; Nolčovo, Ratkovo a Šútovo 9:00 1x za mesiac striedavo (TUS)

Turčianske Jaseno
Ev. a. v. farský úrad, Turčianske Jaseno 70, 038 02 p. Dražkovce; 043/426 21 85, 0904 149 845; tur.jaseno(at)ecav.sk; Mgr. Jana Keliarová − zborová farárka; zborový dozorca: Peter Krško; kantorka: Eva Rojková; 10:00 Turčianske Jaseno (TUS)

Vrútky
Ev. a. v. farský úrad, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky; 043/428 43 88, 0911 349 355; czvrutky(at)gmail.com; www.vrutky.estranky.sk; ThDr. Marián Krivuš − zborový farár; zborová dozorkyňa: Ing. Danica Ertlová; kantorka: PhDr. Milina Bubeníková; 9:05 (TUS)

Záriečie
Ev. a. v. farský úrad, 020 52 Záriečie 192; 0918 828 315; ecav(at)zariecie.sk; www.ecav.zariecie.sk; Mgr. Miroslav Eštok − zborový farár-konsenior; zborová dozorkyňa: Emília Dundeková; kantor: Ing. Martin Melišík, PhD.; 9:30 Záriečie, 11:00 Zbora, Vydrná, Mestečko, Lúky, Dubková − advent a pôst (TUS)

Zemianske Kostoľany
Ev. a. v. farský úrad, Nedožerská cesta 4, 971 01 Prievidza; 046/548 86 08, 0918 828 364, Hankovský 0950 598 396; fara@ecavprievidza.sk; www.ecavprievidza.sk; Mgr. Blanka Kostelná − námestná farárka, Mgr. Emil Hankovský – zborový kaplán; zbor je administrovaný zo Žiliny (Mgr. Jozef Havrila st.); zborový dozorca: Štefan Hurný; kantorky: Emília Briatková, Ivana Krpelanová; 8:00 Zemianske Kostoľany, 9:30 Prievidza, 11:15 Handlová, 14:30 Nitrianske Pravno, klub dôchodcov (TUS)

Žilina
Ev. a. v. farský úrad, Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina; 041/562 56 27, 0918 828 332, Havrila 0918 828 356; ecavza(at)ecavza.sk; www.ecavza.sk; Mgr. Marián Kaňuch, PhD. − zborový farár-senior, Mgr. Oľga Kaňuchová – zborová farárka, Mgr. Jozef Havrila st. − námestný farár na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Ján Šimko; kantori: Ing. Ján Beňuch, Denis Dinga, JUDr. Miroslava Maková, Mgr. art. Marta Gáborová, Milada Golierová (Rajec), Mgr. Marián Lehotský (Čadca); Žilina 9:00 a 18:00, v advente a pôste aj streda 17:00; 9:30 Rajec, 11:30 nemocnica 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 15:00 Bytčica 3. nedeľa v mesiaci (TUS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart