Považský seniorát

mapa Seniorský úrad: 913 05 Adamovské Kochanovce 212
Telefón: 032/649 02 85, 0905 574 190
E-mail: pos@ecav.sk
Senior: Mgr. Ján Ochodnický (CZ Adamovské Kochanovce)
Konsenior: Mgr. Radomír Vařák (Stará Turá)
Seniorálny dozorca: Mgr. Pavol Trúsik (CZ Stará Turá)
Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Adamovské Kochanovce, Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce, Beckov, Bzince pod Javorinou, Dolné Srnie, Kšinná, Lubina, Moravské Lieskové, Nitrianska Streda, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Podlužany, Slatina nad Bebravou, Stará Turá, Topoľčany, Trenčín, Trenčianske Stankovce, Uhrovec, Zemianske Podhradie (19)

Adamovské Kochanovce
Ev. a. v. farský úrad, 913 05 Adamovské Kochanovce 212; 032/649 02 85, 0905 574 190; kochanovce@ecav.sk; www.faraak.sk; Mgr. Ján Ochodnický − zborový farár-senior; zborový dozorca: Ing. Slavomír Šikuda; kantori: Martin Augustín, Zdenko Zajíček, Silvia Augustínová; 8:30 (POS)

Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce
Ev. a. v. farský úrad, Za mlynom 63, 957 03 Bánovce nad Bebravou; 038/760 28 35, 0918 828 282; banovce@ecav.sk, ecav.banovce@centrum.sk; Mgr. Ivo Madzin − námestný farár, Mgr. Renáta Madzinová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Milan Hrčka; kantori: Mgr. Katarína Filová, Miroslav Kušnier; 9:00 Horné Ozorovce, 10:30 Bánovce nad Bebravou, 18:00 nemocnica Bánovce (POS)

Beckov
Ev. a. v. farský úrad, Hurbanova 86, 916 38 Beckov; ecav.beckov(at)gmail.com; www.ecavbeckov.eu; Mgr. Ondrej Peťkovský – námestný farár; zboroví poddozorcovia: Daniel Hladký (za Beckov), Mgr. Ružena Bandurová (za Kálnicu); kantorka: Ing. Darina Jarábková; 8:30 Beckov, advent a pôst aj streda 17:00; 10:30 Kálnica, advent a pôst aj štvrtok 17:00 (POS)

Bzince pod Javorinou
Ev. a. v. farský úrad, 916 11 Bzince pod Javorinou 84; 032/779 32 13, 0910 990 359; bzince(at)ecav.sk; Mgr. Iveta Kosečková − zborová farárka; poddozorkyňa: Ing. Alena Stachová; kantorky: Andrea Miškechová, PharmDr. Janka Vičíková; 9:30 Bzince pod Javorinou, 14:00 Cetuna 2. nedeľa v mesiaci (okrem zimných mesiacov), 15:30 každý druhý štvrtok Dom opatrovateľskej služby Javorina (POS)

Dolné Srnie
Ev. a. v. farský úrad, 916 41 Dolné Srnie 108; 032/779 25 45, 0918 828 170; pavelcernaj(at)gmail.com; www.ecavdolnesrnie.sk; Mgr. Pavel Černaj − námestný farár; kurátorka: Eva Magálová; kantor: Ing. Milan Hargaš; 11:00 (POS)

Kšinná
Ev. a. v. farský úrad, 956 41 Kšinná 255; 038/769 91 26, 0918 828 224; Mgr. Božidara Bašková − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Amália Klemanová; kantor: Mgr. Ján Hadvig; 11:10 (POS)

Lubina
Ev. a. v. farský úrad, 916 12 Lubina 214; 032/777 82 28, 0905 693 741; lubina(at)ecav.sk, eflubina(at)stonline.sk; ThDr. Eva Juríková − zborová farárka; zástupca zborového dozorcu: Ivan Mrázik; kantor: Miroslav Harmady; 10:00 Lubina, 14:00 Hrušové 3. nedeľa v mesiaci (POS)

Moravské Lieskové
Ev. a. v. farský úrad, 916 42 Moravské Lieskové 22; 0918 828 145; ThDr. Peter Maca − zborový farár; zborová poddozorkyňa: Anna Štefániková; kantorka: Elena Hargašová-Adamovičová; 9:30 Moravské Lieskové, štvrtok 17:30 (advent a pôst); 14:30 Hrubá Strana posledná nedeľa v mesiaci; Domov dôchodcov 15.30 nepravidelne (POS)

Nitrianska Streda
Ev. a. v. farský úrad, 956 16 Nitrianska Streda 81; 038/531 01 21, 0903 642 765, 0905 864 713; martinbobak@post.sk; Mgr. Martin Bobák − námestný farár; Mgr. Renáta Bobáková − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborová dozorkyňa: Alžbeta Remeňová; kantori: Jozef Krošlák, Jaroslava Remeňová, Barbora Valentová; 8:00 Hajná Nová Ves, 9:30 Krnča, 11:00 Nitrianska Streda, 14:00 Čeľadince posledná nedeľa v mesiaci (POS)

Nové Mesto nad Váhom
Ev. a. v. farský úrad, Komenského 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; 032/771 24 17, 0902 230 321 Ďuračka; www.ecavnm.sk; Mgr. Ľubomír Ďuračka − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Miroslav Trúsik; kantor: Pavol Bojnák; 9:30 a 17:30 (v lete 18:00) Nové Mesto nad Váhom; 9:30 Hrádok 2. a 4. nedeľa, 13:30 Višňové a 15:00 Čachtice 1. nedeľa, 14:00 Modrovka 3. nedeľa v mesiaci (POS)

Partizánske
Ev. a. v. farský úrad, Rooseweltova 633/18, 958 01 Partizánske; 038/749 20 32, 0905 448 124; sumajaromir(at)gmail.com; PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma − námestný farár; zborový dozorca: Ing. Vlastimil Rigáň; kantori: Jaromír Šuma ml., Ing. Vlastimil Rigáň; 9:00, pôst a advent utorok 17.00 (POS)


Podlužany
Ev. a. v. farský úrad, 956 52 Podlužany 312; 038/768 21 34, 0918 828 189; podluzany(at)ecav.sk, havrilca(at)yahoo.com; Mgr. Jozef Havrila ml. − námestný farár, Mgr. Zuzana Havrilová – námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Jozef Hruška; kantorky: Radka Janičová, Soňa Sláviková; 10:30 Podlužany, 8:00 Timoradza, 9:15 Dežerice každá 2. nedeľa, 14:00 Ľutov posledná nedeľa v mesiaci (POS)

Slatina nad Bebravou
Ev. a. v. farský úrad, 956 53 Slatina nad Bebravou 55; 038/766 32 47, 0918 828 137; tlkancovam(at)gmail.com; Mgr. Martina Tlkancová − námestná farárka; zborový dozorca: Miloš Adamec; kantorka: Elena Ďurčová; 10:30 Slatina, 14:00 DD Krásna Ves 1. nedeľa v mesiaci (POS)

Stará Turá
Ev. a. v. farský úrad, Hurbanova 1, 916 01 Stará Turá; 032/776 31 10, 0904 606 756; staratura@ecav.sk; www.ecavst.sk; Mgr. Radomír Vařák − zborový farár-konsenior; zborový dozorca: Milan Ilušák; kantor: Ivan Pavlovič; 9:30 Stará Turá, 14:00 1. nedeľa, 14:00 Papraď posledná nedeľa, 18:00 Súš 1. nedeľa v mesiaci (POS)

Topoľčany
Ev. a. v. farský úrad, Martina Rázusa 4093/2A, 955 01 Topoľčany; tel./fax 038/530 09 54, 0911 310 301; topolcany@ecav.sk; www.ecavto.sk; Mgr. Eva Kahanová Bašková − námestná farárka; zborový dozorca: Viliam Masaryk; kantor: Ľuboš Riznár; 9:00 a 17:00 (POS)

Trenčín
Ev. a. v. farský úrad, Jilemnického 18, 911 01 Trenčín; 032/652 80 44, Bunčák 0918 828 222, Jurko 0903 615 620; trencin(at)ecav.sk; www.ecav-trencin.eu; Mgr. Ján Bunčák − zborový farár, Mgr. Monika Cipciarová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Bc. Milan Samák; kantorky: Soňa Zajacová, Ing. Ľubica Bohúňová; 9:00 Trenčín, 10:45 Trenčianske Teplice, 10:45 Drietoma (POS)

Trenčianske Stankovce
Ev. a. v. farský úrad, 913 11 Trenčianske Stankovce 340; 032/649 63 23, 0904 308 728; petrulova@ecav-tnstankovce.sk; www.ecav-tnstankovce.sk; Mgr. Jarmila Petrulová − zborová farárka; zborový dozorca: Patrik Tomík; kantorky: Ing. Marcela Hrušovská, Ing. Miroslava Adamkovičová; 10:00 Trenčianske Stankovce, 14:00 Krivosúd-Bodovka 1x mesačne (POS)

Uhrovec
Ev. a. v. farský úrad, Nám. Ľ. Štúra 12, 956 41 Uhrovec; 038/769 42 75, 0905 174 226; ecav.uhrovec(at)gmail.com; Mgr. Martin Šipka − námestný farár; zborový dozorca: Jozef Adame; kantorka: Emília Adameová; 10:10 Uhrovec, 14:00 Horné Naštice 1x za mesiac, 17:30 Žitná v advente a pôste (POS)

Zemianske Podhradie
Ev. a. v. farský úrad, Zemianske Podhradie 116, 913 07 Bošáca; 032/778 11 27, 0917 633 687; cz.zemianske.podhradie(at)gmail.com; Mgr. Jana Drottnerová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Rydzá; kantori: Mgr. Silvia Dzuráková, Sandra Matejovičová, Mgr. Lívia Fraňová, Adrián Zámečník; Zemianske Podhradie 9:30, DSS Zemianske Podhradie každý 2. piatok 9:30; Nová Bošáca 2. nedeľa v mesiaci 14:00, DD Nová Bošáca každý 2. štvrtok 13:30; Štvrtok posledná nedeľa v mesiaci 14:00 (POS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart