Novohradský seniorát

mapa Seniorský úrad: Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón: 047/483 01 62, 0918 828 118, 0907 332 590
E-mail: nos@ecav.sk
Senior: Mgr. Ján Ruman (CZ Veľký Krtíš)
Konsenior: Mgr. Michal Gubo (Tomášovce)
Seniorálny dozorca: MVDr. Pavel Bajo (CZ Príbelce)
Seniorálna kaplánka: Mgr. Natália Velebírová, 0904 008 972

Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Ábelová, Budiná, Cinobaňa, České Brezovo, Dobroč, Dolná Strehová, Dolné Strháre, Horná Strehová, Horný Tisovník, Kalinovo, Lovinobaňa, Ľuboreč, Lučenec, Malá Čalomija, Malé Zlievce, Málinec, Mašková, Ozdín, Polichno, Poltár, Pondelok – Hrnčiarska Ves, Pôtor, Príbelce, Senné, Stredné Plachtince, Tomášovce, Turíčky, Uhorské, Veľký Krtíš, Veľký Lom, Závada (31)

Ábelová
Ev. a. v. farský úrad, 985 13 Ábelová 127; 047/433 01 56; jurajholek635(at)gmail.com; Mgr. Juraj Holek - diakon; zbor je administrovaný z Tomášoviec (Mgr. Michal Gubo); zborový dozorca: Mgr. Ján Ivanič; kantorka: Mgr. Miriam Halvoňová; 11:30 Ábelová, 13:00 Lentvora výročné sviatky, Nedelište a Madačka príležitostne (NOS)

Budiná
Ev. a. v. farský úrad, 985 12 Budiná 99; 0918 828 150; zbor je administrovaný z Dobroče (Mgr. Ivan Boženík); kurátor: Miroslav Gábor; kantorky: Elena Demanková, Mgr. Zuzana Trúchla; 12:00 (NOS)

Cinobaňa
Ev. a. v. farský úrad, Hlavná ulica 19/38, 985 22 Cinobaňa; 0904 348 249; katarina.trtolova(at)post.sk; Mgr. Katarína Kučerová Trtolová – námestná farárka; zborový dozorca: Miroslav Garaj; kantorky: Elena Káková, Iveta Marková (MD); 10:00 (NOS)

České Brezovo
Ev. a. v. farský úrad, 985 03 České Brezovo 181; 047/429 21 31, 0914 158 812; ceskebrezovo(at)ecav.sk; Mgr. Júlia Gabčová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Dana Stanová; kantorka: Ing. Slávka Pochybová; 10:30 (NOS)

Dobroč
Ev. a. v. farský úrad, 985 53 Dobroč 27; 047/439 71 64, 0918 828 150; dobroc(at)ecav.sk; www.zbory.ecav/dobroc; Mgr. Ivan Boženík – zborový farár; zborová dozorkyňa: Ing. Valéria Hanzelová; kantorky: Elena Demanková, Mgr. Zuzana Trúchla; 10:00 Dobroč, 8:45 Píla 1. nedeľa, 8:45 Mýtna 2. a 3. nedeľa (v zime), 8:45 Kotmanová 4. nedeľa v mesiaci (NOS)

Dolná Strehová
Ev. a. v. farský úrad, Hájska 7/4, 991 02 Dolná Strehová; 047/489 72 81, 0908 908 896; Mgr. Dana Pavlovkinová − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Anna Jablonková; kantorI: Ing. Ján Marko, Ing. Eva Chovancová; 10:30 (NOS)

Dolné Strháre
Ev. a. v. farský úrad, 991 04 Dolné Strháre 28; 047/482 50 18; Mgr. Ján Ďurov − námestný farár; zborový dozorca: Ing. Dušan Račko, 0915 803 913; 10:00 Dolné Strháre, 11:00 Horné Strháre (NOS)

Horná Strehová
Ev. a. v. farský úrad, 991 02 Horná Strehová 2; zbor je administrovaný zo Senného (Mgr. Pavel Melicherčík); zborový dozorca: Mgr. Pavel Kukučka; kantorka: Mgr. Danica Šóšiková; 2., 3. a 4. nedeľa v mesiaci 11:00 (NOS)

Horný Tisovník
Ev. a. v. farský úrad, 962 75 Horný Tisovník 32; zbor je administrovaný zo Senného (Mgr. Pavel Melicherčík); zborová dozorkyňa: Katarína Koreňová; 13:00 2x do mesiaca (NOS)

Kalinovo
Ev. a. v. farský úrad, Partizánska 84, 985 01 Kalinovo; 047/437 73 01, 0903 582 087; kalinovo@ecav.sk, ecavkalinovo(at)gmail.com; www.eczk.eu; Mgr. Ondrej Šoltés − zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Mária Ziváková; kantori: Ivana Ďurišová, Andrea Svorčíková, Barnabáš Hronec; 9:30 Veľká Ves a Breznička striedavo, 11:00 Kalinovo (NOS)

Lovinobaňa
Ev. a. v. farský úrad, Partizánska 22, 985 54 Lovinobaňa; https://www.facebook.com/FarskyUradLovinobana/; zbor je administrovaný z Dobroča (Mgr. Ivan Boženík); zborový dozorca: Miroslav Ondris; kantori: Miroslava Galádová, Miroslav Turcaj; 11:00 Lovinobaňa, 9:30 Uderiná 2x za mesiac (NOS)

Ľuboreč
Ev. a. v. farský úrad, Ľuboreč 88, 985 11 p. Halič; zbor je administrovaný z Maškovej (Mgr. Dušan Chovanec); zborový dozorca: Peter Ožvoldík; kantorka: Ing. Radka Kajbová; 11:30 nepárna nedeľa (NOS)

Lučenec
Ev. a. v. farský úrad, Komenského 16, 984 01 Lučenec; 047/432 63 75, 0918 828 349; ludo.hrobon(at)gmail.com; www.lucenec.lutheran.sk; Mgr. Ľudovít Hroboň − zborový farár, Mgr. Mária Hroboňová – námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Stanislav Karman; kantor: Peter Šinka; 10:00 Lučenec; 14:30 Fiľakovo 1. nedeľa v mesiaci slov., 3. nedeľa maď.; DDaSS, Tuhárske nám., Lučenec 9:30 každý 2. piatok v mesiaci; Penzión Ambra Lučenec 14:00 každý 2. piatok; Buzitka 4x ročne podľa dohody(NOS)

Malá Čalomija
Ev. a. v. farský úrad, 991 08 Malá Čalomija 78; 0918 570 044; ecavmcalomija@gmail.com; www.ecavmcalomija.szm.com; Mgr. Soňa Pichnarčíková − zborová farárka; zborový dozorca: Miroslav Hlačok; kantori: Diana Balážová, Mária Hegyiová, Branislav Hlačok; 10:30 Malá Čalomija, 9:00 Lesenice 1. nedeľa, Veľká Čalomija 2. nedeľa, Slovenské Ďarmoty 4. nedeľa v mesiaci (NOS)

Malé Zlievce
Ev. a. v. farský úrad, Malé Zlievce 76, 991 22 p. Bušince; 0918 828 134; Mgr. Matej Alcnauer − námestný farár; zborový dozorca: Branislav Vanko; kantorky: Laura Ladošová, Jozefína Lekýrová; 9:30 Malé Zlievce, 11:00 Kováčovce 1. nedeľa, 11:00 Zombor 4. nedeľa v mesiaci(NOS)

Málinec
Ev. a. v. farský úrad, Kostolná 75/6, 985 26 Málinec; 047/429 12 33, 0915 424 646; ivanmucha11(at)gmail.com; Mgr. Ivan Mucha − námestný farár; zborový dozorca: Tibor Urbašík; kantor: Ing. Dušan Michalove; 11:00 (NOS)

Mašková
Ev. a. v. farský úrad, 985 11 Mašková 82, p. Halič; 047/437 90 05, 0903 296 789; maskova(at)ecav.sk; Mgr. Dušan Chovanec − námestný farár; zborová dozorkyňa: Ing. Radka Kajbová; kantorka: Ing. Radka Kajbová; 9:00 Mašková 1., 2. a 3.nedeľa v mesiaci, 10:15 Halič nepárna nedeľa, 12:45 Lehôtka 1x mesačne, Praha a Lupoč 1x mesačne (NOS)

Ozdín
Ev. a. v. farský úrad, 985 24 Ozdín 2; zbor je administrovaný z Málinca (Mgr. Ivan Mucha); zborový dozorca: Ing. Milan Ozdinec, 047/429 13 66; kantor: Peter Boroš; 9:45 (NOS)

Polichno
Ev. a. v. farský úrad, 985 13 Polichno 2; 047/433 01 56; jurajholek635(at)gmail.com; Juraj Holek - diakon; zbor je administrovaný z Tomášoviec (Mgr. Michal Gubo); zborový dozorca: Pavel Kyseľ; kantorka: Mgr. Miriam Halvoňová; 10:00 každá 2. nedeľa a výročné sviatky (NOS)

Poltár
Ev. a. v. farský úrad, Obrancov mieru 163/26, 987 01 Poltár; 0905 517 503; poltar(at)ecav.sk; www.poltar-ecav.webnode.sk; Mgr. Vladimíra Balcová – námestná farárka; zborová dozorkyňa: MUDr. Viera Račková; kantori: Miroslav Turcaj, MUDr. Róbert Kirsch; 9:30 Poltár, 11:00 Slaná Lehota 1. nedeľa v mesiaci, 11:00 Zelené 2. a 5. nedeľa v mesiaci (NOS)

Pondelok – Hrnčiarska Ves
Ev. a. v. farský úrad, Pondelok 77, 980 13 p. Hrnčiarska Ves; 047/429 21 31, 0914 158 812; zbor je administrovaný z Českého Brezova (Mgr. Júlia Gabčová); zborová dozorkyňa: Mgr. Milica Jozafová; kantorka: Mgr. Milica Jozafová; 9:00 Pondelok, Váľkovo, Selce striedavo podľa rozpisu (NOS)

Pôtor
Ev. a. v. farský úrad, 991 03 Pôtor 59; 0908 366 663; jana.stastna(at)centrum.sk; Mgr. Iana Maria Stiasni − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Ing. Ľudmila Kovárová; kantor: MVDr. Pavel Bajo; 11:00 Pôtor, 9:30 Veľké Straciny každá 2. nedeľa, 12:30 Malé Straciny 2x ročne (NOS)

Príbelce
Ev. a. v. farský úrad, 991 25 Príbelce 134; 0908 526 021; pribelce(at)ecav.sk; Mgr. Zuzana Alcnauerová – zborová farárka; zborový dozorca: Milan Pástor; kantorky: Mgr. Jana Tomaškinová, Silvia Pástorová; 11:00 Príbelce, 13:00 Bátorová 2. nedeľa, 13:00 Kosihovce 3. nedeľa (NOS)

Senné
Ev. a. v. farský úrad, 991 01 Senné 79; 047/437 11 64, 0902 202 042; ecavsenne(at)gmail.com; Mgr. Pavel Melicherčík − námestný farár; zborový dozorca: Ján Marko; kantorka: Mgr. Danica Šóšiková; 9:30 Senné, 11:00 Brusník 1. nedeľa v mesiaci (NOS)

Stredné Plachtince
Ev. a. v. farský úrad, Stredné Plachtince 31, 991 24 p. Dolné Plachtince; 047/488 72 02, 0908 088 144; plachtince(at)ecav.sk; Mgr. Jaroslav Ďuriš − zborový farár; zborový dozorca: Jaroslav Pavlov; kantori: Martin Pavlov, Jaroslav Ondrejkov; 9:30 Stredné Plachtince, 11:00 Horné Plachtince 1. nedeľa v mesiaci (NOS)

Tomášovce
Ev. a. v. farský úrad, Školská 2/29, 985 56 Tomášovce; 047/437 11 09, 0904 879 615; gubomich(at)stonline.sk; Mgr. Michal Gubo − zborový farár-konsenior; zborový dozorca: Ing. Miroslav Galád; kantori: Peter Boroš, Stanislav Lauko, Jana Mikulášová, Slavka Gubová; 11:00 Tomášovce, 9:00 Podrečany 3. nedeľa, 14:00 Vidiná 2. nedeľa, 14:00 Točnica 3. nedeľa, Gregorova Vieska podľa dohody (NOS)

Turíčky
Ev. a. v. farský úrad, 985 22 Turíčky 50; zbor je administrovaný z Cinobane (Mgr. Katarína Kučerová Trtolová); zborový dozorca: Mgr. Pavol Račko; kantor: Peter Boroš; 8:30 Turíčky každá 2. nedeľa v mesiaci, 8:30 Mládzovo 3. nedeľa (NOS)

Uhorské
Ev. a. v. farský úrad, 985 25 Uhorské 146; 0907 384 453; Mgr. Samuel Velebír – zborový kaplán na farárskom mieste, administruje Mgr. Júlia Gabčová (České Brezovo); zborová dozorkyňa: Marianna Godavová; kantori: Ing. Monika Tokajová, PaedDr. Erika Kuráková, Ján Marko; 9:30 Uhorské, 11:00 Hradište, Krná, Rovňany (striedavo) (NOS)

Veľký Krtíš
Ev. a. v. farský úrad, Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš; 047/483 01 62, 0918 828 118; fararruman(at)gmail.com; Mgr. Ján Ruman − zborový farár-senior, Mgr. Martina Rumanová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Mgr. Eva Gallayová; kantori: Mgr. Hana Vozárová, Petra Klačová (Záhorce), Izabela Bayerová (Malý Krtíš), Martin Pavlov (Obeckov); 9:30 Veľký Krtíš, 8:00 Obeckov každá 2. nedeľa, 9:30 Selešťany každá 2. nedeľa, 11:00 Záhorce, 14:00 Malý Krtíš každá 2. nedeľa, 14:00 Želovce 3. nedeľa v mesiaci, Domov sociálnych služieb 9:00 každá 2. streda (NOS)

Veľký Lom
Ev. a. v. farský úrad, 991 03 Veľký Lom 30; zbor je administrovaný z Pôtra (Mgr. Iana Maria Stiasni); zborová dozorkyňa: Anna Vyhniarová; kantor: MVDr. Pavel Bajo; 9:30 1x za mesiac (NOS)

Závada
Ev. a. v. farský úrad, 991 21 Závada 26; zbor je administrovaný z Veľkého Krtíša (Mgr. Ján Ruman); zborový dozorca: Ing. Pavel Keľov; 14:00 každá 2. nedeľa, Chrťany 4x ročne podľa dohody (NOS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart