Košický seniorát

mapa Seniorský úrad: Vyšná Kamenica 41, 044 45 p. Bidovce
Telefón: 0905 744 937
E-mail: kos@ecav.sk
Web: www.kosickyseniorat.sk
Senior: ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. (CZ Vyšná Kamenica)
Konsenior: PaedDr. Dušan Havrila, PhD. (CZ Košice)
Seniorálny dozorca: Ing. Ľuboš Pastor (CZ Vyšná Kamenica)
Seniorálny kaplán: Mgr. Marek Tomčik − námestný farár na kaplánskom mieste, 0908 353 940

Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Budimír, Gelnica, Košice, Košice-Terasa, Mníšek nad Hnilcom, Obišovce, Opiná, Rankovce, Švedlár, Vyšná Kamenica (10)

Budimír
Ev. a. v. farský úrad, 044 43 Budimír 16; 055/695 82 46, 055/729 55 78, 055/729 55 89; www.ecavbudimir.sk; Mgr. Daniel Dudáš − zborový farár; zborový dozorca: Vladimír Peter; kantorky: Mgr. Ivana Petrová, Mgr. Miroslava Maková, Miroslava Nosáľová a RNDr. Denisa Hrehorová; 7:45 Rozhanovce každá 2. nedeľa, 9:00 Budimír, 11:00 Beniakovce a Chrastné striedavo (KOS)

Gelnica
Ev. a. v. farský úrad, Lutherovo nám. 5, 056 01 Gelnica; 0948 096 223; gelnica@ecav.sk; Mgr. Marta Chlpíková − zborová kaplánka na farárskom mieste, administruje Mgr. Stanislav Kocka (CZ Košice); zborový dozorca: Juraj Velebír; kantorky: Lýdia Roznerová, Silvia Burianová, Timea Fabriciová; 9:00 Gelnica, 10:30 Veľký Folkmar, 14:00 Prakovce príležitostne (KOS)

Košice
Ev. a. v. farský úrad, Mlynská 23, 040 01 Košice; 055/622 02 47, 0907 915 128 FÚ, 055/623 45 96 zborové centrum, 0907 951 648 Linkesch, 0905 155 749 Havrila, 0904 803 892 Kocka; kosice@ecav.sk; www.ecavke.sk; Mgr. Samuel Linkesch − predsedajúci zborový farár (2017), PaedDr. Dušan Havrila, PhD. − zborový farár-konsenior, Mgr. Stanislav Kocka − zborový farár, Mgr. Anna Linkeschová – zborová kaplánka; zborový dozorca: Ľubomír Badiar; kantor: Ing. Ladislav Sedlák; 9:30 a 18:00 slovenské, 8:15 1. nedeľa maďarské, utorok 18:00 večerné; 14:00 Hrašovík 4. nedeľa v mesiaci, streda 15:00 DD Barca, štvrtok 15:00 DD Skladná, piatok 9:30 DD Garbiarska (KOS)

Košice-Terasa
Ev. a. v. farský úrad, Mlynská 23, 040 01 Košice; poštová adresa: Toryská 1/D, 040 11 Košice; 0911 158 322; kosice-terasa@ecav.sk; www.terasa.sk; Mgr. Ondrej Kolárovský − zborový farár, Mgr. Katarína Tomčiková − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Igor Simon; kantorky: Mgr. Zuzana Baltová, Mgr. Emília Kožlejová, Ing. Katarína Vološinová; 10:00 Košice-Terasa, Magistrát mesta Košice, malá sála, 9:30 Štós 2. nedeľa, 18:00 Šaca 3. nedeľa v mesiaci, sobota 18:00 FNsP, Trieda SNP (KOS)

Mníšek nad Hnilcom
Ev. a. v. farský úrad, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 568; 053/489 61 06, 0918 828 336; mnisek@ecav.sk; Mgr. Ján Sabanoš − námestný farár; zborová dozorkyňa: Iveta Grossová; kantorka: Mgr. Karolína Wenzelová; 9:00 Smolník 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 10:30 Mníšek (KOS)

Obišovce
Ev. a. v. farský úrad, Obišovce 186, 044 81 p. Kysak; 0902 277 898; obisovce@ecav.sk; www.lutheran.sk; Mgr. Jaroslav Petro − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Ján Brozman; kantorky: Júlia Ráczová, Zuzana Martonová; 8:00 a 11:00 striedavo Kysak, Trebejov, Drienovská Nová Ves, 9:30 Obišovce, 14:00 Suchá Dolina 1. nedeľa v mesiaci, 14:00 Lemešany 2. nedeľa (KOS)

Opiná
Ev. a. v. farský úrad, 044 47 Opiná 11, p. Kecerovce; tel./fax 055/699 04 88, 0918 828 376; opina@ecav.sk; www.ecavopina.sk; Mgr. Radoslav Grega − zborový farár; zborový dozorca: doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., generálny dozorca ECAV na Slovensku; kantorka: Mgr. Zuzana Ferjová; 9:30 Opiná, 8:00 Červenica 1. nedeľa, 11:00 Čižatice 1. a 3. nedeľa; 11:00 Kecerovce 2. nedeľa v mesiaci (KOS)

Rankovce
Ev. a. v. farský úrad, 044 45 Rankovce 21; 0918 828 307 Beňo, 0918 828 309 Beňová; rankovce@ecav.sk; www.ecav.rankovce.sk; Mgr. Ľuboslav Beňo − zborový farár, Mgr. Monika Beňová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Jaroslav Hrehor; kantorky: Andrea Hrehorová, Andrea Petríková, Lenka Grešová, Nikola Korečková; 9:00 Bačkovík a Čakanovce, 10:30 Rankovce a Boliarov; 17:00 Ďurďošík 2. sobota, 18:00 Trsťany 2. sobota; 17:00 Herľany 2. nedeľa, 18:00 Mudrovce 2. nedeľa v mesiaci (KOS)

Švedlár
Ev. a. v. farský úrad, 053 34 Švedlár 13; 053/489 53 06, 0902 798 941; svedlar@ecav.sk; Mgr. Vladimír Schvarc − námestný farár; zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Patzová; kantor: Erich Rosner; 9:30 Švedlár, 8:00 Nálepkovo 2. a 4. nedeľa v mesiaci (KOS)

Vyšná Kamenica
Ev. a. v. farský úrad, Vyšná Kamenica 41, 044 45 p. Bidovce; 0905 744 937; kamenica@ecav.sk; ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. − zborový farár-senior; zborový dozorca: Ing. Ladislav Mičko; kantorky: Bc. Andrea Dolgošová, Martina Gondoľová, Dominika Dolgošová; 1. nedeľa 8:00 Nižná Kamenica, 9:30 Vyšná Kamenica; 2. nedeľa 8:00 Svinica, 9:30 Vyšná Kamenica; 3. nedeľa 8:00 Nižná Kamenica, 9:30 Vyšná Kamenica; 4. nedeľa – Bidovce 8:00, Vyšná Kamenica 9:30, Svinica 11:00; 5. nedeľa 8:00 Bidovce, 9:30 Vyšná Kamenica (KOS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart