Dunajsko-nitriansky seniorát

mapa Seniorský úrad: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady
Telefón: 035/642 18 29, 0915 360 757
E-mail: dns(at)ecav.sk
Seniorka: Mgr. Mária Popičová (CZ Nesvady)
Konseniori: Mgr. Zuzana Moncoľová, ThDr. Martin Riecky
Seniorálna dozorkyňa: Ing. Renáta Vinczeová (CZ Diakovce)


Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Bátovce, Bohunice, Čankov, Devičany, Diakovce, Drženice, Farná, Gbelce, Hontianska Vrbica, Jabloňovce, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Kolárovo, Komárno, Levice, Neded, Nesvady, Nitra, Nové Sady, Nové Zámky, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Pribeta, Pukanec, Rastislavice, Svätoplukovo, Svätý Peter, Tekovské Lužany, Zemianska Olča – Lipové, Zlaté Moravce, Želiezovce, Žemberovce (32)

Bátovce
Ev. a. v. farský úrad, 935 03 Bátovce 31; 036/639 42 39, 0907 278 716; batovce(at)ecav.sk; Mgr. Zorica Horáková − zborová farárka; zborový dozorca: Juraj Gašpár; kantorka: Ing. Viera Gašpárová; 10:00 (DNS)

Bohunice
Ev. a. v. farský úrad, 935 04 Devičany 82; zbor je administrovaný z Drženíc (Mgr. Ján Ľachký); zborová dozorkyňa: Emília Turčanová; kantorka: PhDr. Mgr. Jana Rievajová, PhD.; 11:00 (DNS)

Čankov
Ev. a. v. farský úrad, Čankov 51, 934 01 Levice; 036/633 62 26; cankov(at)ecav.sk; Mgr. Elena Fajnorová – zborová farárka (akt. na MD), zbor je administrovaný z Levíc (ThDr. Martin Riecky); zborový dozorca: Martin Žlnka; 1. a posledná nedeľa v mesiaci Čankov 14:00, 2. nedeľa Santovka 14:00, 3. nedeľa Brhlovce 14:00 (DNS)

Devičany
Ev. a. v. farský úrad, 935 04 Devičany 82; 036/634 51 27; ajlachki(at)gmail.com; PaedDr. Anna Ľachká − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Ing. Eva Hrtánková; kantori: Monika Siekeľová, Ing. Tomáš Zachar; 10:30 (DNS)

Diakovce
Ev. a. v. farský úrad, Hlavná 776, 925 81 Diakovce; 031/771 20 29, 0918 828 380; fara(at)ecav-diakovce.sk; www.ecav-diakovce.sk; Mgr. Zora Tuláková – námestná farárka; zborová dozorkyňa: Ing. Renáta Vinczeová; kantori: Mgr. Katarína Bosáková, MUDr. Silvia Hlavatá, Mgr. art. Eva Izsáková, Samuel Mihálik, Ružena Valenská; 9:00 Diakovce 1., 3. a 5. nedeľa, 9:00 Tešedíkovo 2. a 4. nedeľa, 10:30 Šaľa - dom kultúry, 14:00 Šaľa-Veča 1., 3. a 5. nedeľa a sviatky (DNS)

Drženice
Ev. a. v. farský úrad, 935 04 Devičany 82; 036/634 51 27; ajlachki(at)gmail.com; Mgr. Ján Ľachký − námestný farár; zborová dozorkyňa: Renáta Gunárová; kantori: Monika Siekeľová, Ing. Tomáš Zachar; 9:00 (DNS)

Farná
Ev. a. v. farský úrad, 935 66 Farná 207; zbor je administrovaný z Plavých Vozokán (Mgr. Michal Meliško); zborová dozorkyňa: Lívia Šaróka; kantorka: Mgr. Žofia Molnárová-Nádasdiová; 11:00 slov., 1x za mesiac maď. (DNS)

Gbelce
Ev. a. v. farský úrad, Kolónia 741/16, 943 42 Gbelce; gbelce(at)ecav.sk; zbor je administrovaný zo Svätého Petra (Mgr. Miloš Zaťko); zborový dozorca: Branislav Tomeš; 11:00 Gbelce a Štúrovo striedavo (DNS)

Hontianska Vrbica
Ev. a. v. farský úrad, 935 55 Hontianska Vrbica 211; 036/778 93 58; ecav.hv(at)gmail.com; Mgr. Zuzana Moncoľová − zborová farárka; zborový dozorca: Anton Kelemen; 9:00 Hontianska Vrbica, 10:30 Kukučínov 1. nedeľa, 10:30 Sikenica 3. nedeľa, 11:00 Zbrojníky 2. a 4. nedeľa v mesiaci (DNS)

Jabloňovce
Ev. a. v. farský úrad, 935 06 Jabloňovce 7; zbor je administrovaný z Bátoviec (Mgr. Zorica Horáková); zborový dozorca: Mgr. Ľubomír Boldiš; kantorka: Ing. Viera Gašpárová; 8:30 2x za mesiac a výročné sviatky (DNS)

Jur nad Hronom
Ev. a. v. farský úrad, 935 57 Jur nad Hronom 193; 036/779 30 57; ecav.jurnadhronom(at)gmail.com; Mgr. Ľubomír Trnavský − námestný farár; zborová dozorkyňa: Alžbeta Maďarová; kantorka: Júlia Gerbárová; 10:00 Jur nad Hronom, 8:00 Starý Hrádok 2. a 4. nedeľa, 8:00 Mýtne Ludany 1. nedeľa, 8:00 Šárovce 3. nedeľa v mesiaci (DNS)

Kalná nad Hronom
Ev. a. v. farský úrad, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; 036/639 51 81, 0911 253 032; kalna(at)ecav.sk; www.ecavkalna.eu; Mgr. Ján Jančo − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Alfréd Baroška; kantorka: Eva Gáliková; Kalná n. Hr. 9:30, D. Seč 11:00 2. a 4. nedeľa, Lok 11:00 1. a 3. nedeľa, Beša 14:00 3. nedeľa, Horná Seč 14.00 1. nedeľa, M. Kozmálovce 14:00 2. nedeľa, Nový Tekov 14:00 4. nedeľa v mesiaci (DNS)

Kolárovo
Ev. a. v. farský úrad, Mostová 26, 946 03 Kolárovo; zbor je administrovaný z Nesvád (Mgr. Mária Popičová); zborová dozorkyňa: Mgr. Alžbeta Mršková; 14:00 (DNS)

Komárno
Ev. a. v. farský úrad, Františkánov 15, 945 01 Komárno; tel./fax 035/771 34 34; janahornakova(at)centrum.sk; Mgr. Jana Kačicová Horňáková – námestná farárka; zborová dozorkyňa: Helena Aggová; kantorka: Mgr. Eva Kerepeczká; Komárno 9:00, 17:00 3. nedeľa v mesiaci maď., streda 17:00; Iža 13:00 2. a 4. nedeľa v mesiaci; Domov dôchodcov podľa dohovoru (DNS)

Levice
Ev. a. v. farský úrad, Čs. armády 18/A, 934 01 Levice; 036/631 83 18, 0918 828 115; levice(at)ecav.sk; www.ecavlevice.sk; ThDr. Martin Riecky − zborový farár; zborový dozorca: Martin Drdoš ml.; kantorka: Mgr. art. Klára Viteková; 10:00 Levice; 8:30 Tlmače-Lipník 1. a 3. nedeľa, 8:30 Horša 2. a posledná nedeľa v mesiaci, Domov dôchodcov Fénix 1. nedeľa 14:00 (DNS)

Neded
Ev. a. v. farský úrad, 925 85 Neded 600; 031/779 40 10, 0918 828 188; neded(at)ecav.sk; Mgr. Alena Klementová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Anna Izsáková; kantori: Ján Karkuš, Mgr. Alena Klementová; 9:00 Neded, 11:00 Žihárec každú druhú nedeľu a sviatky (DNS)

Nesvady
Novozámocká 25, 946 51 Nesvady; 035/642 18 29, 0915 360 757; nesvady(at)ecav.sk; Mgr. Mária Popičová − zborová farárka a seniorka; zborový dozorca: Ing. Milan Kurucz; kantor: Mgr. Nebojša Popić; 9:00 Hurbanovo-Bohatá, 10:30 Nesvady (DNS)

Nitra
Ev. a. v. farský úrad, Sládkovičova 12, 949 01 Nitra; 037/651 44 13; ecav.nitra(at)stonline.sk; www.ecavnr.sk; Prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c. – námestný farár na kaplánskom mieste; zbor je administrovaný z Kalnej nad Hronom (Mgr. Ján Jančo); zborový dozorca: Ing. Ján Huba, CSc.; kantor: Dušan Kovarčík; 10:00; štvrtok 17:00, v letnom čase 18:00 (DNS)

Nové Sady
Ev. a. v. farský úrad, 951 24 Nové Sady 238; 037/789 41 08, 0918 828 148; www.ecavns.lentil.sk; Mgr. Jana Juššíková – zborová farárka; zborová dozorkyňa: Emília Strihová; kantori: Veronika Ešše, Lucia Tomková, Ivan Šooš; 9:30 Nové Sady, 11:00 Malé Zálužie 1. nedeľa, 14:00 Radošina-Bzince posledná nedeľa v mesiaci (DNS)

Nové Zámky
Ev. a. v. farský úrad, Andovská 2, 940 52 Nové Zámky; 0918 828 128; uhlik.jane(at)gmail.com; Mgr. Janka Uhliková − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Mária Vendéghová; kantorka: Radoslava Kissová; 9:00 Nové Zámky, 11:30 Malá Maňa posledná nedeľa v mesiaci (DNS)

Plavé Vozokany
Ev. a. v. farský úrad, 935 69 Plavé Vozokany 284; 036/772 71 59, 0917 644 679; mikkie(at)azet.sk; Mgr. Michal Meliško − námestný farár; zborová dozorkyňa: Mária Balážová; kantor: JUDr. Mgr. Milan Goga; 9:45, utorok 14:00 (DNS)

Pohronský Ruskov
Ev. a. v. farský úrad, Hlavná 44, 935 62 Pohronský Ruskov; 036/779 52 36, 0907 743 989; Mgr. Ján Čermák − námestný farár; zborová dozorkyňa: Mária Čonková; 9:00 Čata, 10:30 Hronovce (DNS)

Pribeta
Ev. a. v. farský úrad, Hlavná 233, 946 55 Pribeta; 0917 880 254, 0902 364 818; Mgr. Jaroslava Zaťková − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Judita Kováčová; kantorka: Betina Fabuľová; 9:00 Pribeta, 10:30 Dvory nad Žitavou (DNS)

Pukanec
Ev. a. v. farský úrad, Nám. mieru 38, 935 05 Pukanec; 0907 040 032; pukanec(at)ecav.sk, lauko.jana(at)gmail.com; www. pukanececav.szm.com; Mgr. Jana Lauková − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Ján Rievaj; kantorka: PhDr. Mgr. Jana Rievajová, PhD.; 9:30 (DNS)

Rastislavice
Ev. a. v. farský úrad, Hlavná 21, 941 08 Rastislavice; zbor je administrovaný zo Svätoplukova (Mgr. Peter Paluga); zborový dozorca: doc. Štefan Týr; kantori: Timotej Paluga, Ing. Teodor Paluga; 10:00 (DNS)

Svätoplukovo
Ev. a. v. farský úrad, 951 16 Svätoplukovo 65; 037/779 87 22, 0949 316 388; peterpaluga(at)centrum.sk; www.ecav-svatoplukovo.webnode.sk; Mgr. Peter Paluga − námestný farár; zborový dozorca: Ing. Ján Javorčík; kantori: Ing. Teodor Paluga, Timotej Paluga; 8:30 (DNS)

Svätý Peter
Ev. a. v. farský úrad, Horná 17, 946 57 Svätý Peter; svatypeter(at)ecav.sk; 0902 814 267; Mgr. Miloš Zaťko − zborový farár; zborový dozorca: Michal Tomášik; 9:00 Svätý Peter, 13:00 Mudroňovo, 14:00 Modrany každá 2. nedeľa v mesiaci (DNS)

Tekovské Lužany
Ev. a. v. farský úrad, Poštová 98, 935 41 Tekovské Lužany; zbor je administrovaný z Plavých Vozokán (Mgr. Michal Meliško); zborová dozorkyňa: Mária Vinklerová; kantor: JUDr. Mgr. Milan Goga; 8:30 1. nedeľa v mesiaci v DD Samaritán (DNS)

Zemianska Olča − Lipové
Ev. a. v. farský úrad, 946 14 Zemianska Olča 83; zbor je administrovaný z Komárna (Mgr. Jana Kačicová Horňáková); zborová dozorkyňa: Emília Baloghová; 11:00 Zemianska Olča a Lipové striedavo každá 2. a 4. nedeľa a sviatky (DNS)

Zlaté Moravce
Ev. a. v. farský úrad, Štefánikova 5, 953 01 Zlaté Moravce; zbor je administrovaný z Pukanca (Mgr. Jana Lauková); zborová dozorkyňa: Ing. Lýdia Bančáková; kantor: Dušan Kovarčík; 14:00 (DNS)

Želiezovce
Ev. a. v. farský úrad, Poľná 1, 937 01 Želiezovce; zbor je administrovaný z Pohronského Ruskova (Mgr. Ján Čermák); zborová dozorkyňa: Mgr. Klára Kissová; 7:45 (DNS)

Žemberovce
Ev. a. v. farský úrad, Mjr. Gondu 490, 935 02 Žemberovce; 0918 307 638; bodnarova.svetlana(at)gmail.com; Mgr. Svetlana Dočkalová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Milada Jakalová; kantor: Ing. Ján Kvanka; 11:00 (DNS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart