Bratislavský seniorát

mapa Seniorský úrad: Národná 27, 900 01 Modra-Kráľová
Telefón: 033/647 26 52, 0903 957 440
E-mail: bas(at)ecav.sk
Seniorka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
Konseniori: Mgr. Vladimír Kmošena (CZ Pezinok), Mgr. Pavel Kollár (CZ Veľký Grob − Čataj)
Zástupca seniorálneho dozorcu: Ing. Peter Synak (CZ Bratislava Legionárska)
Seniorálny kaplán: Mgr. Miroslav Jäger - námestný farár na mieste seniorálneho kaplána, 0918 828 299, e-mail: mirojager2(at)gmail.com

Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Bratislava Dúbravka, Bratislava Legionárska, Bratislava Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Prievoz, Bratislava-Rača, Dolné Saliby, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Horné Saliby, Horné Zelenice, Limbach, Modra, Modra-Kráľová, Pezinok, Pezinok-Grinava, Piešťany, Senec, Sládkovičovo, Svätý Jur, Šamorín, Trnava, Veľké Leváre, Veľké Úľany – Jelka, Veľký Grob – Čataj, Vrbové (28)

Bratislava Dúbravka
Ev. a. v. farský úrad, M. Sch. Trnavského 2/A, 841 01 Bratislava 42; 02/64 46 33 54, ecavdubravka(at)gmail.com, www.ecavdubravka.sk; Spoločná hospodárska správa 02/54 41 40 70, hospodarskasprava(at)ecavba.sk; Mgr. Libor Bednár, PhD. – zborový farár; zborový dozorca: Ing. Stanislav Páťal; kantorka: Mária Hroboňová; 10:30 (BAS)

Bratislava Legionárska
Ev. a. v. farský úrad, Legionárska 4, 811 07 Bratislava 1; 02/55 57 11 95, 0948 489 920, legionarska.ba(at)gmail.com, www.legionarska.sk; facebook.com/ecavlegionarska/
Mgr. Ondrej Majling – zborový farár, 0908 989 220; ondrej.majling(at)gmail.com, Mgr. Martin Šefranko – námestný farár, 0902 673 515, sefrankom(at)gmail.com; zborový dozorca: Ing. Peter Synak; kantori: Ing. Jozef Budaj, Ing. Monika Ficzová, Ing. Stanislav Tichý, DiS. art., Mgr. Ivan Valenta;
služby Božie: Nový kostol, Legionárska ul. 8:30 a 10:00 (júl/august len 8:30), 18:00, utorok 18:00; štvrtok 10:00 DSS SED Bratislava, Partizánska 2; utorok 10:00 1x za mesiac Domov seniorov Archa, Rozvodná 25; štvrtok 13:00 2x za mesiac Domov seniorov Lamač, Na barine 5
Evanjelické univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY), sídlo: Átriové domky, blok G, Mlynská dolina; adresa pre poštový styk: Staré grunty 36, 841 01 Bratislava 1; kancelária 0948 069 339, mosty(at)sem.sk, www.upcmosty.sk; www.facebook.com/UPCMOSTY; Mgr. Peter Mozola – kaplán, riaditeľ UPC MOSTY, pastorálne a rodinné poradenstvo a predmanželská príprava, 0948 020 026, mozolap(at)gmail.com; služby Božie: nedeľa 10:01 Átriové domky, blok G; Klub 31 streda 18:31 Átriové domky, blok G
Stredisko Evanjelickej diakonie (SED) Bratislava (Evanjelický dom starostlivosti), Partizánska 2, 811 03 Bratislava, PhDr. Beata Dobová, riaditeľka, 0907 830 684, dobova(at)sedba.sk; služby Božie: kaplnka EDS, štvrtok 10:00
Spoločná hospodárska správa, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 1 (budova EDS), 02/20 76 04 54, hospodarskasprava(at)ecavba.sk, www.edsba.sk; riaditeľ Ing. Martin Kováč, 0905 269 078, riaditel(at)ecavba.sk; správca EDS a zástupca riaditeľa SHS Ing. Jozef Minarič, 0905 206 958, jozef.minaric(at)gmail.com; správkyňa internátu Anna Faberová, 0918 938 565, edsecavba(at)gmail.com (BAS)

Bratislava Staré Mesto
Ev. a. v. farský úrad, Konventná 11, 811 03 Bratislava 1; hospodárska správa 02/54 41 30 31, hospodarskasprava(at)velkykostol.sk; www.velkykostol.sk; Mgr. Anna Polcková – predsedajúca zborová farárka, 0904 360 504, anna.polckova(at)velkykostol.sk, Mgr. Erika Sokola – zborová farárka, 0918 828 191, erika.sokola(at)velkykostol.sk; zborový dozorca: Ing. Ján Králik; kantori: prof. Ján Vladimír Michalko (Veľký kostol), Rudolf Horváth (Malý kostol); služby Božie: Veľký kostol, Panenská 28 10:00; Malý kostol, Panenská 28 9:00 nemecké, 10:00 anglické (BIC), 11:30 maďarské, 18:00 slovenské, streda 18:00 (BAS)

Bratislava-Petržalka
Ev. a. v. farský úrad, Strečnianska 15, 851 05 Bratislava; 02/63 82 75 59, 0905 950 316 Kolesár, 0907 941 165 Kolesárová; petrzalka(at)ecav.sk; www.ecav-petrzalka.sk; facebook Evanjelický cirkevný zbor Petržalka; Mgr. Ján Kolesár − prvý zborový farár, Mgr. Eva Kolesárová – druhá zborová farárka; zborový dozorca: Ľubomír Synak; kantori: Horst Glatz, Ing. Miloš Matejka, Mgr. art. Tomáš Rojček, prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD., Paulína Šofranková, Ján Gdovin ml.; 9:30 a 17:00 (letný čas 18:00), 9:00 Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 11:00 Rusovce; 15:00 Dom tretieho veku, Polereckého ul. nepárna sobota; 11:10 Dom Rafael, Kutlíkova ul. nepárny štvrtok (BAS)

Bratislava-Prievoz
Ev. a. v. farský úrad, Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava; 02/20 79 57 70, 0904 401 095; www.ecavprievoz.sk; Mgr. Norbert Hajský, PhD. – zborový farár; zborová dozorkyňa: PhDr. Ľudmila Holeková; kantorka: Lenka Plajdičková; 10:00 a 17:00 Prievoz, 12:15 Most pri Bratislave 1. a 3. nedeľa, 14:00 DD Sklenárova ul. 2. a 4. nedeľa, DD Pažítková a DD Pivonková podľa dohody (BAS)

Bratislava-Rača
Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35; 02/44 88 34 03, 0903 794 926; raca(at)ecav.sk, www.ecavraca.sk; Mgr. Rastislav Hargaš − námestný farár; zborový dozorca: Ján Viglaský; kantori: Anna Slezáková, Marcela Kmeťová, Ivan Klinko; Rača 9:00,(+ detské sl.B)- 2. nedeľa v mesiaci s VP, streda 17:00 (advent a pôst, inak Biblická hodina v zb. sieni); Bernolákovo 10:30, (+ detské sl.B)- 1. nedeľa v mesiaci s VP; Ivanka pri Dunaji (obradná sieň) 2. nedeľa v mesiaci 11:30; DD a DDS Podbrezovská 28, 2. nedeľa v mesiaci 13:00 (BAS)

Dolné Saliby
Ev. a. v. farský úrad, Hlavná 17, 925 02 Dolné Saliby; 0908 099 525; Mgr. Olivér Nagy − zborový farár; zborový dozorca: Ing. František Pónya; kantorka: Katarína Daróczová; Dolné Saliby 9:00 slov., 10:00 maď., DD 14:30 príležitostne slov.-maď., Hrušov 14:30 1. nedeľa slov., Dolný Chotár 14:30 príležitostne maď. (BAS)

Dunajská Lužná
Ev. a. v. farský úrad, Košariská 190/48, 900 42 Dunajská Lužná; 02/45 98 01 30, 0908 143 911; czecavdl(at)gmail.com, dun.luzna(at)ecav.sk; Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. – zborový farár, emeritný biskup; zborová dozorkyňa: Zuzana Jurištová; kantori: Mgr. Peter Drobka, PhD., MgrA. Janko Siroma, Ph.D.; 10:00 a 17:30 Dunajská Lužná, 15:00 Alžbetin Dvor (obecný úrad) a Rovinka (obecný úrad) striedavo (BAS)

Dunajská Streda
Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 10, 929 01 Dunajská Streda; 0905 171 032; dun.streda(at)ecav.sk; www.zbory.ecav.sk/dunstreda; Mgr. Jozef Horňák – námestný farár; zborový dozorca: Mgr. Rastislav Hodossy; kantorka: Ildikó Gyurcsiová; 9:00 slov., 10:00 maď. (BAS)

Galanta
Ev. a. v. farský úrad, Bratislavská 20, 924 01 Galanta; 031/780 28 73, 0905 237 075; galanta(at)ecav.sk, mlynarjaro(at)stonline.sk; www.evanjelik.sk/galanta; www.csssamaritan.szm.sk; Mgr. Jaroslav Mlynár − zborový farár; zborový dozorca: MUDr. Vladimír Gergel; kantor: MUDr. Vladimír Gergel; 8:30 Matúškovo 1. a 3. nedeľa, 10:00 Galanta, 11:30 Kajal 2. a 4. nedeľa slov.-maď., 14:30 Topoľnica 1. nedeľa, 10:00 Samaritán 1. a 3. pondelok v mesiaci (BAS)

Hlohovec
Ev. a. v. farský úrad, Rázusova 4, 920 01 Hlohovec; Vontorčík 0918 828 197, Vontorčíková 0918 828 196; fara(at)ecavhv.sk; www.ecavhc.sk; Mgr. Ľuboš Vontorčík − zborový farár, PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborová dozorkyňa: Mgr. Zuzana Medveďová; kantori: Daniel Šomodi, Juraj Ostrovský, Stanislav Repka; 10:00 Hlohovec, 8:30/11:00 Sasinkovo a Pastuchov striedavo (BAS)

Horné Saliby
Ev. a. v. farský úrad, 925 03 Horné Saliby 728; 031/785 22 08, 0905 737 041; hornesaliby(at)ecav.sk; Mgr. Zuzana Slížiková − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Hrotková; kantorka: Eszter Viktória Végh; 9:15 slov., 10:30 maď. (BAS)

Horné Zelenice
Ev. a. v. farský úrad, Horné Zelenice 44, 920 52 p. Siladice; 0944 067 969; ecavzelenice(at)gmail.com; www.zelenice.evav.cz; Mgr. Olina Kolar − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Jana Klačová; kantor: Ing. Igor Kilian; 9:00 Siladice, 10:30 Horné Zelenice (BAS)

Limbach
Ev. a. v. farský úrad, Vinohradnícka 35, 900 91 Limbach; zbor je administrovaný z Pezinka-Grinavy (Mgr. Róbert Mišových); zborový dozorca: Vladimír Hrašna; kantori: PaedDr. Anna Hrustičová, Teodor Launer; 9:00 (BAS)

Modra
Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 1, 900 01 Modra; 033/647 27 33, 0903 770 797 Oslík, 0903 536 418 Oslíková; ecavmodra(at)gmail.com; www.ecavmodra.com; Mgr. Jan Oslík − zborový farár, Mgr. Eva Oslíková − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Vladimír Sodoma; kantor: Ján Benka; 9:0 Modra, 10:30 Vinosady 1. a 3. nedeľa v mesiaci (BAS)

Modra-Kráľová
Ev. a. v. farský úrad, Národná 27, 900 01 Modra-Kráľová; 033/647 26 52, 0903 957 440; shornanova(at)gmail.com; doc. ThDr. Sidonia Horňanová, shornanova(at)gmail.com; PhD. − zborová farárka-seniorka; zborový dozorca: Miloš Ružek; kantor: Michal Makovník; 9:00 a 14:00 (BAS)


Pezinok
Ev. a. v. farský úrad, Potočná 2, 902 01 Pezinok; zbory.ecav.sk/pezinok; 033/641 21 93; Mgr. Vladimír Kmošena − zborový farár-konsenior, Mgr. Gabriela Kmošenová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Ivan Dubek; kantorky: Emília Drobná, Mgr. Alena Kováčiková, Zuzana Bereníková, Ingrid Bubeníková; 9:00 a 17:00 Pezinok, 10:30 Viničné 1. a 3. nedeľa v mesiaci (BAS)

Pezinok-Grinava
Ev. a. v. farský úrad, Myslenická 134, 902 03 Pezinok-Grinava; 033/642 24 34, 0904 372 575; grinava(at)ecav.sk; Mgr. Róbert Mišových − zborový farár; zborová dozorkyňa: Mária Anna Mlyneková; kantor: Mgr. Tomáš Semko; 10:30 (BAS)

Piešťany
Ev. a. v. farský úrad, Štefánikova 6664/2A, 921 01 Piešťany; 033/772 18 08, 0918 152 311; piestany(at)ecav.sk; www.zbory.ecav.sk/piestany; ThDr. Branislav Dolinský − zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Natália Šestáková, PhD.; zboroví kantori: Lothar Walter a Ing. Melánia Masaryková; Piešťany 9:30, štvrtok 17:00; Nová Lehota 14:00 posledná nedeľa v mesiaci; Moravany nad Váhom, Veľké Orvište, Horná Streda, Drahovce 15:00 striedavo (BAS)

Senec
Ev. a. v. farský úrad, Školská 1, 903 01 Senec; 02/45 92 39 27, 0905 937 849; www.ecavsc.sk; Mgr. Tibor Jančík − zborový farár; zborový dozorca: Michal Lóczi; kantorka: Mária Neuszerová; 9:30 Senec, 11:00 Hurbanova Ves 2. nedeľa, 13:00 Réca 3. nedeľa v mesiaci (BAS)

Sládkovičovo
Ev. a. v. farský úrad, Pionierska 463, 925 21 Sládkovičovo; 031/701 63 01, 0905 542 687; www.zbory.ecav.sk/sladkovicovo; ThDr. Andrea Lukačovská − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Mgr. Jana Hrubá; kantor: Mgr. Juraj Majo, PhD.; 9:00 Sládkovičovo, 11:00 Malá Mača každá 2. nedeľa (BAS)

Svätý Jur
Ev. a. v. farský úrad, Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur; 02/44 97 13 53, 0918 828 160; svatyjur(at)ecav.sk, misokoren(at)yahoo.com; Mgr. Michal Koreň − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Július Filo; kantorka: Mgr. Zuzana Jurisová; 9:30; Dom seniorov Diaconia Sv. Jur 8:15 (BAS)

Šamorín
Ev. a. v. farský úrad, Gazdovský rad 37, 931 01 Šamorín; 031/562 20 92, 0918 828 181 Fördös, 0818 828 002 Klátiková; jana.fordos(at)azet.sk; Mgr. Jana Fördös − zborová farárka, Mgr. Oľga Klátiková − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Imrich Domsitz; kantorka: Anna Limpár; 9:00 slov., 10:30 maď.; nešporné 15:00 Veľká Paka 1. nedeľa v mesiaci (BAS)

Trnava
Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 7, 917 01 Trnava; 033/551 39 84; zecavtt(at)stonline.sk; www.ecavtrnava.sk; Mgr. Kristián Kostecký – námestný farár; zborový dozorca: Ing. Jozef Grexa; kantori: Ing. Jozef Grexa, Mgr. art. Jaroslav Konečný, Ing. Viera Zvodárová; 9:00 Trnava, 10:30 Sereď, Dom kultúry, 16:00 Diakonický domov, Kalinčiakova ul. (BAS)

Veľké Leváre
Ev. a. v. farský úrad, Komenského 839, 908 73 Veľké Leváre; 034/779 44 03, 0911 851 819; levare(at)ecav.sk, ecav.levare(at)gmail.com; www.ecav-levare.czweb.org; Mgr. Radoslav Danko − zborový farár; zborový dozorca: Mgr. Jozef Maslín; kantor: Marian Plašil; Veľké Leváre 9:00 1. nedeľa, 10:15 ďalšie nedele; Malacky 10:30 1. nedeľa, zasadačka MsÚ, Bernolákova 5188/1A (BAS)

Veľké Úľany − Jelka
Ev. a. v. farský úrad, Leninova 217, 925 22 Veľké Úľany; 031/787 83 64; velkeulany(at)ecav.sk; Mgr. Štefan Jahelka − námestný farár; zborový dozorca: Pavol Mráz; kantorka: Milada Jahelková; 9:15 Veľké Úľany, 10:45 Jelka (BAS)

Veľký Grob − Čataj
Ev. a. v. farský úrad, Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob; 031/784 62 36, 0904 928 676; pavelvg(at)pobox.sk; Mgr. Pavel Kollár − zborový farár-konsenior; zborová dozorkyňa: Ing. Elena Privizerová; kantori: Mgr. Zuzana Turcárová, Ing. Branislav Hajduk, Ing. Renáta Kollárová; 8:30 Čataj, 10:30 Veľký Grob, 7:30 Pusté Úľany 1x za mesiac podľa dohody (BAS)

Vrbové
Ev. a. v. farský úrad, Gen. M. R. Štefánika 117/90, 922 03 Vrbové; 033/779 24 41, 0911 869 731; vrbove(at)ecav.sk; facebook.com/CZECAVVrbove; Mgr. Dana Murínová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: PhDr. Jana Miklášová; kantorka: Ing. Jarmila Zeleňáková; 10:00 Vrbové, 15:00 DD Klas 3. nedeľa v mesiaci (BAS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart