Spolupracujúce verejnoprávne médiá

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), Mlynská dolina 1, 845 45 Bratislava 15

a) Slovenská televízia
Náboženská publicistika STV, Mlynská dolina 1, 845 45 Bratislava
Vedúca: Mgr. Bernadeta Tokárová, 02/60 61 12 53, 0907 709 721, bernadeta.tokarova@rtvs.sk;
Dramaturg: Mgr. Miloslav Gdovin, 02/60 61 12 53, 0918 806 075, miloslav.gdovin@rtvs.sk

Slovenský rozhlas
Odbor vlastnej tvorby, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15
Manažérka programu kultúrnej a náboženskej publicistiky: Mgr. Soňa Koželová, 0919 248 609, 02/32 50 55 15, sona.kozelova@rtvs.sk
Redaktorky: Mgr. Dagmar Mozolová, 02/32 50 83 35, 0905 369 006, dagmar.mozolova@rtvs.sk;
Mgr. Nadežda Lúčanská, 02/325 08 336, 0919 248 336, 0905 754 940, nadezda.lucanska@rtvs.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart