Združenie evanjelických duchovných ECAV na Slovensku (ZED)

Predseda: Mgr. Daniel Midriak (kontakt: Ev. a. v. farský úrad vo Svite)

Podpredsedovia:
Mgr. Božidara Bašková (kontakt: Ev. a. v. farský úrad v Kšinnej),
Mgr. Jozef Vereščak (kontakt: Ev. a. v. farský úrad v Poprade-Veľkej)

Tajomník: Mgr. Martin Zaťko (kontakt: Ev. a. v. farský úrad v Švábovciach)

E-mail: zed@melanchton.sk

Web: www.melanchton.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart