Rekreačné strediská COJ a zborové domy s možnosťou ubytovania

V nižšie uvedených zariadeniach si môžete zabezpečiť výhodné ubytovanie na konanie mládežníckych stretnutí, detských táborov atď. alebo aj individuálnu rekreáciu.

I. Ubytovacie zariadenia Západného dištriktu ECAV na Slovensku
(upravené 9. 3. 2015, spracovala Mgr. Martina Krivdová, vmv@zdecav.sk, www.zdecav.sk)

Uvedené zariadenia v Západnom dištrikte ECAV na Slovensku môžete využiť na víkendovky s dorastom, konfirmandmi, mládežou, na tábor s deťmi, stretnutia rodín, ale niektoré sú poskytované aj menším skupinám (po dohode).

1. Bratislavský seniorát
Zborové centrum Betezda, Piešťany
Kontakt: Mária Tóthová, tel. 0911 616 192
Ubytované: celoročne

2. Myjavský seniorát
Cirkevné centrum voľného času Brestovec, U Svítkov 430
Kontakt: Mgr. Jaroslava Mišiaková, tel. 0905 828 687
Ubytovanie: celoročne

Misijné stredisko ECAV Matejková
Kontakt: PaedDr. Vladimír Daniš, tel. 0918 828 501
Ubytovanie: marec - október

3. Dunajsko-nitriansky seniorát
Misijno-rekreačné zariadenie ECAV, Jabloňovce 7
Kontakt: Mgr. Ľubomír Boldiš, tel. 0904 269 332
Ubytovanie: celoročne

4. Zvolenský seniorát
Chata v Kováčovej v Bienskej doline pod správou CZ ECAV Vrbovce
Kontakt: Mgr. Miroslav Hvožďara, tel. 0908 118 675
Ubytovanie: máj - september

5. Rimavský seniorát
Centrum mládeže pri CZ ECAV Klenovec
Kontakt: Ing. Anna Germanová, tel. 0908 282 692
Ubytovanie: celoročne

6. Hontiansky seniorát
● Ev. a. v. fara v Lišove
Kontakt: Martin Hámorský, tel. 045/55 89 330
Ubytovanie: jún - august


II. Možnosti ubytovania vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku

Ichthys - Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum, Kpt. Morávka 301, 059 91 Veľký Slavkov; kontakt: Mgr. Vladimír Maťaš, 0903 855 021, info@memc.sk; www.memc.sk

Janoškov dom – zariadenie VD ECAV, Vyšné fabriky 11/4, 033 01 Liptovský Hrádok; kontakt: Mgr. Dušan Cina, 0918 828 385, riaditel@vdecav.sk, www.vdecav.sk.sk

● Zborový dom milosti v Batizovciach pri CZ ECAV Batizovce
● Zborový dom svornosti v Gerlachove pri CZ ECAV Batizovce
● Zborový dom Alfa a Omega vo Svite pri CZ ECAV Svit
● Zborový dom v Poprade-Veľkej pri CZ ECAV Poprad-Veľká
● Zborový dom v Liptovskom Trnovci pri CZ ECAV Liptovský Trnovec
● Zborový dom v Dovalove pri CZ ECAV Liptovský Hrádok-Dovalovo
● Zborový dom v Novom Smokovci pri CZ ECAV Vysoké Tatry
● Misijné stredisko Nádej vo Vydrnej pri CZ ECAV Záriečie
● Zborový dom a pastoračné centrum v Párnici pri CZ ECAV Párnica
● Evanjelický penzión Lutherov dom pri CZ ECAV Partizánska Ľupča

III. Účelové zariadenie ECAV na Slovensku

AGAPÉ, Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur
Kontakt: Anna Filová, 02/44 97 13 38, 02/44 97 14 75, agape@ecav.skGrafické spracovanie:Ladislav Menyhart