Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Sídlo: Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01 Prešov
Telefón: 051/772 25 15, 0918 828 379
E-mail: sekretariat(at)vdecav.sk
Web: www.vdecav.sk

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálny biskup: Mgr. Slavomír Sabol, biskup(at)vdecav.sk, 0918 828 301
Dištriktuálny dozorca: Ing. Ľubomír Pankuch, dozorca(at)vdecav.sk:

Personálne obsadenie

Mgr. Dušan Cina, ev. a. v. farár, vedúci úradu, riaditel(at)vdecav.sk, 0918 828 385

Mgr. Peter Mihoč, ev. a. v. farár, tajomník biskupa VD, tajomnik(at)vdecav.sk, 0918 828 312
Bc. Ľudmila Kotíková, sekretárka/pokladníčka, sekretariat(at)vdecav.sk
Ing. Anna Horenská, ekonómka, ekonom(at)vdecav.sk
Mgr. Emília Mihočová-Kmecová, ev. a. v. farárka, tajomníčka pre vnútornú misiu VD, misia(at)vdecav.sk, 0918 828 302
Mgr. Miroslav Čurlík, tajomník pre cirkevné školy, skolstvo(at)vdecav.sk, 0918 828 214
Mgr. Samuel Miško, tajomník pre vzdelávanie, diakonia(at)vdecav.sk, +421 918 828 042
Mgr. Miloš Kožlej, archivár, archiv(at)vdecav.sk
Ing. Zuzana Kožlejová, správkyňa majetku – projektová manažérka, majetok(at)vdecav.sk
JUDr. Miroslava Maková, právna zástupkyňa VD
Ondrej Sabol, technicko-hospodársky pracovník a vodič


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart