Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Sídlo: Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01 Prešov
Telefón: 051/772 25 15, 0918 828 379
E-mail: sekretariat@vdecav.sk
Web: www.vdecav.sk

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálny biskup: Mgr. Slavomír Sabol, biskup@vdecav.sk, 0918 828 301
Dištriktuálny dozorca: Ing. Ján Brozman, dozorca@vdecav.sk, 0911 292 597

Personálne obsadenie

Mgr. Dušan Cina, námestný farár na mieste vedúceho úradu, riaditel@vdecav.sk, 0918 828 385

Mgr. Peter Mihoč, námestný farár na mieste tajomníka biskupa VD, tajomnik@vdecav.sk, 0918 828 312
Bc. Ľudmila Kotíková, sekretárka/pokladníčka, sekretariat@vdecav.sk
Ing. Anna Horenská, ekonómka, ekonom@vdecav.sk
Mgr. Emília Mihočová-Kmecová, námestná farárka na mieste tajomníčky pre vnútornú misiu VD, misia@vdecav.sk, 0918 828 302
Mgr. Miroslav Čurlík, tajomník pre cirkevné školy, skolstvo@vdecav.sk, 0918 828 214
Mgr. Miloš Kožlej, archivár, archiv@vdecav.sk
Ing. Zuzana Kožlejová, správkyňa majetku – projektová manažérka, majetok@vdecav.sk
Právny zástupca VD: neobsadené
Ondrej Sabol, technicko-hospodársky pracovník a vodič


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart