Ulrich Heckel kázal v CZ Turany

V rámci osláv Žilinskej synody sa v nedeľu 4. júla konali aj v Turanoch slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou. Kazateľom bol prof. Dr. Ulrich Heckel – vrchný cirkevný radca z Württemberskej krajinskej cirkvi, ktorého sprevádzali ďalší traja hostia.

Za našu cirkev zhromaždenie pozdravil brat senior Zvolenského seniorátu Peter Ján Soták, ktorý spolu s domácimi farármi prislúžil sviatosť Večere Pánovej.

Spev duchovných piesní a organovú hudbu doplnila dychová kapela "Theobrass" študentov teológie z Tübingenu. Na službách Božích vystúpil aj domáci štvrohlasný spevokol pod vedením sestry dirigentky a kantorky Renáty Hrkútovej.

Po službách Božích pripravil CZ záhradné posedenie na priestranstve vedľa chrámu Božieho, kde sa podával výborný guláš. Všetci prítomní prežili veľmi pekný nedeľný čas ako dar od nášho Pána.

M. Vargovčák, zborový farár | 6.8.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart