Premiéra opery Evanjelium podľa Jána

V rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody a II. evanjelických cirkevných dní v Žiline sa v Evanjelickom kostole v Necpaloch v sobotu 3. júla 2010 uskutočnila premiéra opery Evanjelium podľa Jána od Víťazoslava Kubičku.

Dej opery nie je zložitý, ale obsahuje dôležitý myšlienkový odkaz. Začína sa slovami Ženy, ktorá smúti nad odchodom syna. Zostáva sama, no zrazu dostáva na mobil správu, v ktorej stojí: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo...“ Žena začne čítať Evanjelium podľa Jána a dozvedá sa o osudoch Ježišovej matky, Samaritánky, Márie Magdalény či Hriešnice. Postupne sa dostáva k pochopenie Ježišovej veľkosti a Jeho odkazu. Už nie je sama: má v srdci Ježiša.

Zámerom diela bolo podľa slov autora Víťazoslava Kubičku „ukázať dnešným ľuďom, že i dnes môžeme mať blízko k Bohu a môžeme Mu odovzdávať svoje radosti aj žiale, že sa môžeme oprieť o Jeho lásku, len sa treba pokúsiť pochopiť a uvedomiť si to, čo dnes mnohým chýba“.

Režisérom predstavenia bol Michal Babiak, dirigoval Adrián Kokoš, spievali Peter Cingeľ, Katarína Krčmárová, Mária Eliášová, Ján Kapala, Peter Ďurovec, Peter Šubert a Spevácky zbor Lúčnica pod vedením zbormajsterky Eleny Matušovej. Nespievajúcu postavu Ženy stvárnila Mária Schlosserová. O inštrumentálny sprievod sa postarali Marián Svetlík (husle), Lujza Ďurišová (violončelo) a Daniela Paľová (klavír).

Pôsobivé finále diváci odmenili dlhotrvajúcim potleskom, ktorý prerušil svojím príhovorom brat dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda, aby zablahoželal Víťazoslavovi Kubičkovi k vytvoreniu novej opery a odovzdal mu pamätnú plaketu k 400. výročiu Žilinskej synody.

Na premiére v preplnenom necpalskom kostole sa zúčastnil i brat dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol, hostia zo Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Prahe a ďalší účastníci II. evanjelických cirkevných dní.

Poslucháčom sa prihovoril aj domáci brat zborový farár, senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila a priblížil históriu cirkevného zboru, kostola i unikátneho oltára Speculum Iustificationis, ktorý dal v roku 1611 vytvoriť Juraj Turzo do kaplnky na Oravskom hrade. V roku 1752 oltár preniesli do dreveného artikulárneho kostola v Necpaloch a odtiaľ do súčasného kostola vybudovaného v roku 1840. V rokoch 2003 – 2006 oltárne obrazy reštaurovali. Časť oltárneho obrazu zobrazuje známka, ktorú k 400. výročiu Žilinskej synody vydala Slovenská pošta a jej inaugurácia sa uskutočnila v Evanjelickom kostole v Žiline 30. marca 2010.

Najbližšie reprízy opery sa uskutočnia v Liptovskom Mikuláši, Kežmarku a v Bratislave-Petržalke.

Víťazoslav Kubička (1953) je slovenský hudobný skladateľ, profesor kompozície na Cirkevnom konzervatóriu. Vytvoril asi 170 komorných diel, 30 duchovných piesní, duchovné opery Evanjelium podľa Lukáša (2003), Znovuzrodenie (2005), Martin Luther (2007), Kristov dotyk (2007), Betlehem (2008), Šavol (2009), Genesis (opera – balet, 2009) a vokálno-symfonické diela Requiem (2005) a Šavlovo obrátenie (kantáta, 2007). Za svoju tvorbu dostal mnohé ocenenia, napr. 9. miesto UNESCO Paríž za kompozíciu Fantázia pre flautu a klavír (1979), Cenu Jána Levoslava Bellu – SHF (1994) a cenu Telemúza za scénickú hudbu (Slovenská televízia 1996).

Edita Škodová | 7.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart