Poďakovanie z Červenice

V mene žiakov a zamestnancov Evanjelickej špeciálnej základnej školy internátnej, Evanjelickej špeciálnej materskej školy internátnej a Evanjelickej praktickej školy v Červenici, vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým ochotným darcom, ktorí nás finančne podporili prostredníctvom zbierky konanej pri príležitosti II. evanjelických cirkevných dní v Žiline.

Naše vrúcne poďakovanie patrí aj všetkým predstaviteľom ECAV na Slovensku, ktorí sa rozhodli realizovať túto zbierku práve pre potreby našich škôl. Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí na nás neustále myslia vo svojich modlitbách.

„... lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý skutok.“ 2Kor 9, 6 – 7

PaedDr. Miloš Kollár, riaditeľ školy | 18.8.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart