< | 1 2 3>

Výsledky zbierky pre Červenicu

Počas konania II. evanjelických cirkevných dní sa 2. a 3. júla 2010 na Mariánskom námestí v Žiline uskutočnila verejná zbierka na pomoc pre hluchoslepé deti. V zbierke sa vyzbieralo 4 389,62 €. Ďakujeme za Vašu štedrosť! Ochotného darcu miluje Boh.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 7.7.2010

viac

Pozdrav od Pavla Uhorskaia

K 400. výročiu Žilinskej synody napísal dôstojný brat emer. biskup Pavel Uhorskai tento list Predsedníctvu ECAV na Slovensku:

 

-eš- | 3.7.2010

viac

PREZIDENT: Žilinská synoda má nespochybniteľné miesto v dejinách Slovákov

Žilinská synoda má nespochybniteľné miesto v dejinách Slovákov. Na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody to dnes v Žiline skonštatoval prezident SR Ivan Gašparovič.

 

TASR, M. Jaroš | 1.7.2010

viac

Slávnosť k 400. výročiu Žilinskej synody

30. 6. 2010 popoludní sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline skončila vedecko-historická teologická konferencia, ktorá sa začala 29. 6. 2010, a bola prístupná aj záujemcom o históriu Žilinskej synody z radov verejnosti. Večer sa konala slávnosť k 400. výročiu Žilinskej synody.

 

Edita Škodová | 1.7.2010

viac

Z prvého dňa osláv 400. výročia Žilinskej synody - vernisáže a konferencia

Niekoľkými vernisážami výstav venovaných 400. výročiu Žilinskej synody sa v utorok 28. 6. 2010 dopoludnia začala reťaz podujatí k tejto udalosti, ktoré pripravila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v spolupráci s Mestským úradom v Žiline a Žilinským samosprávnym krajom.

 

Edita Škodová | 30.6.2010

viac

Tlačovka k oslavám Žilinskej synody

Na GBÚ v Bratislave sa 16. 6. 2010 konala tlačová konferencia venovaná blížiacim sa oslavám 400. výročia Žilinskej synody, na ktorej novinárov informovali generálny biskup M. Klátik, primátor mesta Žilina Ivan Harman a riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

Edita Škodová | 18.6.2010

viac

Ústredný prípravný tím na výjazde v Žiline

Hlavné oslavy 400. výročia konania Žilinskej synody sa blížia, a tak časť ústredného prípravného tímu vycestovala 20. 4. 2010 do Žiliny, aby prerokovali so zástupcami mesta a žilinského CZ všetko potrebné k úspešnému priebehu tohto významného podujatia.

 

Edita Škodová | 21.4.2010

viac

O tabuli v rímskokatolíckom kostole v Žiline

Možno tiež neviete, že pamätná tabuľa v rímskokatolíckom kostole v Žiline, kde zasadali účastníci synody v roku 1610, nie je pamätnou tabuľou Žilinskej synody...

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru osláv 400. výročia Žilinskej synody | 16.4.2010

viac

Prvá etapa osláv 400. výročia ŽS

Prvá časť osláv 400. výročia Žilinskej synody sa konala v Žiline v dňoch 27. - 30. marca 2010. Program bol bohatý - viac si prečítajte nižšie.

 

Marián Kaňuch | 14.4.2010

viac

Zákony a ustanovenia Žilinskej synody

Originálne rukopisné Zákony a ustanovenia Žilinskej synody nájdete na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice www.snk.sk.

 

Miloš Kovačka | 8.4.2010

viac

< | 1 2 3>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart