Sakrálna architektúra ECAV 1990 – 2010

Výstavu Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010 si môžete pozrieť v Evanjelickom kostole v Trnave, Nám. SNP 7, od 15 do 30. júla 2010. Kostol je počas letnej turistickej sezóny otvorený aj v pracovných dňoch.

Vernisáž tejto výstavy sa konala 28. 6. 2010 v Evanjelickom kostole v Žiline na Nám. Žilinskej synody 1 pri príležitosti osláv 400. výročia Žilinskej synody a v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010. Pre veľký úspech sme sa rozhodli inštalovať túto výstavu aj v iných našich kostoloch.

Ďalšia vernisáž výstavy sa bude konať v októbri 2010 v Evanjelickom kostole v Bardejove pri príležitosti Roka Leonarda Stöckela.

Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010

Výstava Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010 sa koná v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010 pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody a Roka Leonarda Stöckela.

Po páde totalitného režimu v roku 1989 sa aj na Slovensku po dlhej – až 40-ročnej pauze začala výstavba nových kostolov. Bola to nová, priam zabudnutá téma rovnako pre architektov, ktorí v čase ateizácie nedostali odborné školenie, ako aj pre cirkevné zbory a farárov, ktorí boli neraz zaskočení otázkami rozsahu, nákladov i financií potrebných na každodenný život kostola.

Vývoj architektonického myslenia priniesol nové podnety a nové materiály do architektonickej tvorby na rozhraní tisícročí. Aj do života cirkvi a jej cirkevných zborov pribudli niektoré nové aktivity – a tie sa museli premietnuť aj do vytvorenia zodpovedajúcich priestorov. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku nepodľahla takej netrpezlivosti, ako to vidíme v katolíckej cirkvi, kde za asi 10-ročné obdobie postavili vyše 300 kostolov. Väčšina našich evanjelických kostolov je dielom architektov a neraz boli postavené s finančnou pomocou bratských cirkví v Nemecku či v Amerike. Niektoré kostoly či modlitebne boli z úsporných dôvodov vybudované prestavbou starších budov, často bývalých evanjelických škôl, ktoré boli cirkevným zborov vrátené v reštitúcii – aj medzi nimi sa nájde niekoľko zaujímavých architektonických objektov. Niektoré kostoly sú vo výstavbe (Krpeľany, Nová Dubnica, Košice-Terasa...).

Výstava prezentuje výberový pohľad na architektonickú tvorbu a výsledky náročnejších, ale i skromnejších realizácií sakrálnej architektúry evanjelickej cirkvi na území Slovenska.

Obrazové materiály sú usporiadané podľa seniorátov v smere od západu na východ, kde zaznamenávame najväčšiu horlivosť a najvýraznejšiu stavebnú aktivitu.

Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. autorka výstavy

Fotografie: Fedor Polóni, Peter Rybár, Janka Krivošová, Blanka Kostelná, Štefan Škoda, Pavel B. Herman, Leopold Kulaviak

Grafická úprava fotografií: Ing. Peter Rybár

Tlač: Štúdio Fax©

Organizačná spolupráca: Edita Škodová

Sponzor výstavy: Ing. Karol Pavlů; Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Edita Škodová | 19.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart