PROGRAM V BYTČI 4. 7. 2010

V meste spätom so životom Juraja Turzu a Eliáša Lániho, ústredných postáv Žilinskej synody, je v rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody pripravený bohatý program:

9.00 hod. – Bytčiansky zámok
„Archívne dokumenty a knižnica palatína Juraja Turzu“
Vernisáž výstavy zo zbierok Štátneho archívu v Bytči s odborným výkladom, ktorá bude otvorená počas celého dňa

10.00 hod. – Sobášny palác Juraja Turzu
„Vojdite, plesajme!“
Spomienkové služby Božie na mužov Žilinskej synody Eliáša Lániho a Juraja Turzu

12.00 hod. – Sobášny palác Juraja Turzu
„Evanjelium a poézia“
Po skončení služieb Božích bude v priestoroch sobášneho paláca uvedené hudobno-slovné pásmo Jána Ľahkého

14.00 hod. – Sobášny palác Juraja Turzu
„Hospodin je môj pastier“
- spomienková pobožnosť na superintendenta Eliáša Lániho
- v rámci slávnosti vystúpia spevokoly z CZ ECAV Petržalka, Ružomberok a Nitra

15.00 hod. – Bytčiansky zámok
„Blahoslavený národ, ktorého Hospodin je Bohom“
Po skončení modlitieb bude v priestoroch zámku odhalená pamätná tabuľa venovaná Jurajovi Turzovi a Eliášovi Lánimu

-eš- | 3.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart