Pozvánka na tlačovú konferenciu k oslavám 400. výročia Žilinskej synody

Srdečne vás pozývame na tlačovú konferenciu v stredu 16. júna 2010 o 11.00 hod., ktorá sa uskutoční na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava.

Tlačová beseda bude venovaná blížiacim sa oslavám 400. výročia konania pamätnej Žilinskej synody v dňoch 29. júna – 5. júla 2010 v Žiline a blízkom okolí.

V rámci osláv sa bude konať niekoľko podujatí: teologická vedecko-historická konferencia pre širokú verejnosť, zasadnutie Synody ECAV na Slovensku, XIII. ročník podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok, ako aj II. evanjelické cirkevné dni. Program bude ukončený tradičným výstupom evanjelikov na hrad Branč neďaleko Sobotišťa.

O uvedených podujatiach v rámci osláv Žilinskej synody vás bude informovať generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský, ktorý je predsedom ústredného organizačného výboru osláv 400. výročia Žilinskej synody.

Pán primátor mesta Žilina Ivan Harman vás bude informovať o tom, ako k úspešnému priebehu týchto osláv prispeje mesto Žilina, ktoré spolu so Žilinským samosprávnym krajom aktívne spolupracuje s organizátormi podujatia. Tešíme sa na vašu účasť!

Edita Škodová
tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku
Kontakty: 0918 828 011, media@ecav.sk, www.ecav.sk

Vložené 11. 6. 2010

Edita Škodová | 15.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart