Pozvánka k diskusii i k zamysleniu

Pre evanjelikov je charakteristické, že rozhodnutia a závery sa prijímajú po dlhých diskusiách. Diskutujeme oficiálne na presbyterstvách a konventoch, diskutujeme na stránkach našej tlače i v elektronických médiách, a zriedkakedy sa stane, že by sme nevyužili aj akúkoľvek inú príležitosť, aby sme si nevymenili názory na aktuálne dianie v cirkevnom zbore, v senioráte, v dištrikte či v celej cirkvi a v spoločnosti. A je to dobré - lebo len z korektnej diskusie vznikajú kvalitné závery a odporúčania, ktoré nás všetkých môžu posunúť ďalej.

Preto aj II. evanjelické cirkevné dni by boli neúplné, ak by v nich chýbal priestor pre účastníkov vymeniť si názory na konkrétne oblasti nášho vnútrocirkevného ale aj celospoločenského života. Ústredný organizačný výbor po dohode s garantmi – jednotlivými synodálnymi výbormi vybral štyri témy. Verím, že Vás niektoré témy záujmu a že prídete si vypočuť možno aj kontroverzné názory účastníkov diskusie na tieto otázky:

Diskusné fórum pripravené Vieroučným výborom ECAV na Slovensku
Jedine: jedine Kristus, jedine Písmo, jedine viera, jedine milosť Sobota 3. júla 2010, 13.00 hod.
Základná umelecká škola L. Árvaya v Žiline
Diskusné fórum pripravené Bohoslužobným výborom ECAV na Slovensku
Zvučne plesaj Hospodinu celá zem!
Sobota 3. júla 2010, 13.00 hod.
Veľká zasadačka Starej radnice v Žiline
Diskusné fórum pripravené Školským výborom ECAV na Slovensku Odkaz Žilinskej synody 1610 pre dnešok
Sobota 3. júla 2010, 13.00 hod.
Mestské divadlo v Žiline

Diskusné fórum pripravené Spoločenstvom evanjelickej mládeže
Manželstvo bez obrúčky
Sobota 3. júla 2010, 13.00 hod.
Malá zasadačka Mestského úradu v Žiline

Do pozornosti dávame aj tému biblickej hodiny, ktorú povedie emeritný biskup Ján Midriak:
„Lebo Ty, Bože, skúšal si nás, prečistil si nás, ako sa čistieva striebro.“ (Ž 66, 10)
Biblická hodina je pre Vás pripravená v sobotu 3. júla 2010 o 11.00 hod. v Evanjelickom kostole v Žiline.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Dušan Vagaský
predseda ústredného organizačného výboru

 | 21.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart