Dištriktuálny deň na Branči 2010

V duchu osláv 400. výročia Žilinskej synody sa bude niesť aj záverečné podujatie bloku aktivít k tomuto významnému výročiu - tradičný výstup evanjelikov na hrad Branč neďaleko Sobotišťa 5. júla 2010 od 10.00 hod. Kázať bude brat biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

Podujatie evanjelikov Západného dištriktu ECAV na Slovensku je tradične venované pamiatke evanjelických martýrov na Branči, ako aj pamiatke Majstra Jána Husa a pamiatke vierozvestcov Konštantína a Metoda. V tomto roku sa uskutoční aj priamy prenos, ktorý pripravuje Slovenský rozhlas.

Kázňou slova Božieho na hrade Branč poslúži brat biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Liturgovať budú generálny biskup Miloš Klátik, dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol a seniori Juraj Šefčík, Eva Juríková a Boris Mišina.

Služby Božie doplnia spevom duchovných piesní detský spevokol a spevokol dospelých z Cirkevného zboru ECAV Modra. Recitovať bude Juraj Sarvaš.

Srdečne Vás pozývame!

Martina Krivdová, tajomníčka VMV ZD ECAV | 4.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart