Odporúčanie GHV ECAV k podávaniu daň. priznaní na daň z príjmu za rok 2007

Dňa 8. januára 2008 zasadal Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku a k uvedenej téme zaujal nasledovné stanovisko:

V roku 2007 sa oproti minulým rokom zmenili podmienky pre oslobodenie od dane z príjmov v § 13, ods. 1, písm. e). Myslí sa tým čiastka 300 000 Sk, ktorá už v roku 2007 nie je oslobodená od dane. Znamená to, že ak CZ počas roku 2007 mali príjmy napr. z prenájmu pôdy, lesov, nájomného a podobne, vzniká im základ dane podľa § 14, a tým aj povinnosť registrovať sa na daňovom úrade, podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Problematika je veľmi zložitá, rozsiahla a u každého CZ rozdielna.
Aby nedošlo k porušeniu zákona o dani z príjmov zo strany cirkevného zboru, GHV odporúča, aby sa CZ podľa vlastného uváženia informovali o tejto problematike, a ak majú spomínané príjmy, podali daňové priznanie za rok 2007.

Ing. Bohumil Mazák, predseda GHV | 24.1.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart