Metodické usmernenie k zákonu č. 25 - 2006 Z. z.

Cirkevným organizačným jednotkám ECAV na Slovensku dávame do pozornosti metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , ktoré vypracoval odbor metodiky Úradu pre verejné obstarávanie na základe žiadosti cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR.

Marta Stašiniaková, Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 20.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart