Porada k elektronickému informačnému systému

20. septembra 2010 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konala porada k problematike zavádzania Elektronického informačného systému (EIS) v ECAV na Slovensku. Na poradu, ktorú na podnet generálneho hospodárskeho výboru zvolal generálny biskup, prišli takmer všetci pozvaní seniori, resp. ich zástupcovia či poverení zástupcovia seniorátu.

Ďalšie informácie.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 21.9.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart