Ekonomický informačný systém Jednoduché účtovníctvo pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku II.

Dávame do pozornosti všetkým cirkevným zborom a seniorátom záznam z rokovania, ktoré sa uskutočnilo s dodávateľom software Ekonomického informačného systému 11. 6. 2010. Na tomto rokovaní sa dohodli lepšie podmienky obstarania software pre jednotlivé cirkevno-organizačné jednotky.

E-mailová adresa pre elektronické objednávanie je soekos@soekos.sk.

Doručovacia adresa na zaslanie objednávky poštou je :
GRAND-DEL Slovakia s.r.o,
Sv. Cyrila a Metoda 15,
038 61 Vrútky.

Formulár objednávky si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky.


Vložené 26. 6. 2010

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 24.8.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart