Vyšla kniha o SEAVC v Srbsku

Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade sa 27. októbra 2016 uskutočnila slávnosť, na ktorej bola verejnosti predstavená publikácia SEAVC u Srbiji − SEAVC v Srbsku, venovaná Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

Autorkou publikácie je Mgr. Anna Petrovičová, farárka v cirkevnom zbore v Belehrade.

Publikácia obsahuje krátke dejiny SECAV v Srbsku, podstatu jej učenia, územné usporiadanie a základné informácie o jednotlivých cirkevných zboroch a ich farároch. Podnetom na jej vydanie bola spolupráca medzi cirkevným zborom v Belehrade a Správou pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Ministerstve spravodlivosti Srbska, ktorá jej vydanie aj finančne podporila.

Okrem autorky sa prítomným prihovorila veľvyslankyňa SR pani Dagmar Repčeková, ktorá okrem iného povedala: „Dvojjazyčná vedecká publikácia má čo povedať predovšetkým tým, ktorí sa zaujímajú o históriu slovenského osídlenia časti Vojvodiny, kde bolo práve evanjelické vierovyznanie tmelom spájajúcim život jednotlivých komunít. Naša spoločná história nám hovorí, že sme vždy našli dobrú vôľu a porozumenie pri pomenúvaní problémov, ktoré prináša každodenný život, majúc pritom na zreteli, akou významnou hodnotou pre spoločnosť je harmonické či bezkonfliktné spolužitie menšiny a väčšiny.“

Ďalší príhovor mal pán Gavrilo Grban, predstaviteľ Správy pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Ministerstve spravodlivosti Srbska, ktorý zdôraznil potrebu i význam publikácie pretože súborné informácie o Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v srbskom jazyku takmer neexistujú. Príhovory mali aj dvaja seniori SEAVC v Srbsku, Mgr. Pavel Sklenár a Mgr. Ján Vinkovič.

Je potešiteľné, že po publikácii Slovenskí evanjelici v Rumunsku v 20. storočí, ktorej autorom je Mgr. Juraj Dušan Vanko, PhD, ktorá bola verejnosti predstavená koncom júna 2016, vychádza ďalšia publikácia, hoci nepomerne skromnejšia, ale o to viac potrebná, ktorá je venovaná najväčšej slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v zahraničí.

Informácia o knihe Slovenskí evanjelici v Rumunsku v 20. storočí:
http://ecav.sk/?p=SvZ/SvZ_oznamy/historia_slovenskych_evanjelikov_v_rumunsku_

Mojmír Benža, mojmir@benza.sk | 11.10.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart