Vianočná radosť pre deti v Iloku

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku (Chorvátsko) sa koná veľmi rozsiahla rekonštrukcia kostola, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Aj to spôsobilo obavy, ako zadovážiť vianočné balíčky pre naše deti.

Vďaka Pánu Bohu detí máme okolo 100 detí, z toho presne 60 detí navštevuje v základnej škole evanjelické náboženstvo, ktoré v slovenskom jazyku vyučuje sestra farárka Božena Sajáková. O našej ťažkej situácií sa dozvedeli viacerí, ale podporu a pomoc sme v oblasti vianočných balíčkov získali len od Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, ktorú nám sprostredkovala a umožnila PhDr. Silvia Buzalová.

S radosťou za naše deti sme 19. – 20. 12. 2016 prijali delegáciu z Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Szilviu Buzalovú a Janu Gasperovú, ako aj Alžbetu Kontárovú, riaditeľku Strediska evanjelickej diakonie v Horných Salibách, ktoré nám priniesli vianočné balíčky z evanjelických cirkevných zborov ECAV v Chmeľove a Nemcovciach. Na podnet sestry Szilvie Buzalovej sme vypracovali menný zoznam deti aj s poznámkami, čo by si tie menšie deti priali, takže balíky obsahujú sladkosti, školské veci, hračky a iné drobnosti.

Chceme sa všetkým srdečne poďakovať za balíky, za spoluprácu a ich pomoc obdarovať naše deti v Iloku aj za celý realizovaný projekt „ Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“. V Chorvátsku sa totiž zhoršila životná situácia, a preto veľa rodín odchádza za prácou na Slovensko alebo do Nemecka, preto iste nejedno dieťa poteší škatuľa s prekvapeniami. Už vopred sa tešíme na reakciu našich malých evanjelikov a všetkým veľkým prajeme požehnané Vianoce.

Božena a Dušan Sajákovci, ev. a. v. farári v Iloku  | 4.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart