Strom reformácie zasadili aj v Hložanoch

Misijným dňom Báčskeho seniorátu v Hložanoch si pripomenuli tri jubileá: 260 rokov od príchodu Slovákov do Hložian, 230 rokov cirkevného zboru a 220 rokov od ukončenia výstavby chrámu Božieho. Po službách Božích v cirkevnej záhrade zasadili Strom reformácie č. 137.

Prvým hložianskym farárom bol Peter Jesenský z Jasena v Turci, ktorý tu úradoval v rokoch 1786 – 1801. Počas jeho pôsobenia sa v Hložanoch vybudoval kostol. Za 220 rokov sa chrám viackrát musel renovovať, najnovšie aj v tomto roku. Misijný deň sa teda konal vo vynovenom kostole.

V ústrety roku 2017, keď si budeme pripomínať 500 rokov reformácie, sa v roku 2008 začala Lutherova dekáda. Do ústredných osláv, ktoré usporiadajú v októbri 2017, v nemeckom Wittenbergu vyrastie Lutherova záhrada. K päťstému výročiu tu bude vysadených 500 stromov rôzneho druhu. Budú pripomínať, že na dvere chrámu vo Wittenbergu v posledný októbrový deň roku 1517, Dr. Martin Luther vyvesil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov.

Nemecký projekt inšpiroval aj Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku. Všade tam, kde sú cirkevné zbory, fílie, cirkevné školy, strediská evanjelickej diakonie alebo iné zariadenia cirkvi, chcú zasadiť stromy reformácie, ktorých tiež má byť práve 500. Hložiansky cirkevný zbor sa pripojil k tejto akcii a požiadal Generálny biskupský úrad na Slovensku, aby im udelili číslo stromu.

Na nedeľňajšej misijnej slávnosti v Hložanoch vysadili Strom reformácie s poradovým číslom 137. Spoločne ho zasadili Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, Vladimír Valent, senior Báčskeho seniorátu a Jaroslav Kopčok, zborový farár v Hložanoch.

Na Misijnom dni v Hložanoch sa zúčastnili predstavitelia zo všetkých slovenských cirkevných zborov v Báčke. V liturgii poslúžili domáci kňaz Jaroslav Kopčok, senior báčsky a farár selenčský Vladimír Valent, farárka cirkevného zboru v Silbaši Jasmina Kotasová-Medveďová a biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský. V programe vystúpil domáci spevokol pod vedením Rastislava Dudáša, obecný spevokol Credimus pod vedením Anny Medveďovej a dueto Martina Bartošová a Darko Pavaji.

Katarína Pucovská, www.kulpin.net | 5.10.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart