Spomienka na Martina Morháča v Budapešti

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Budapešti usporiadal 9. apríla 2017 slávnosti k 155. výročiu svojho osamostatnenia. Spojil ich s posvätením náhrobného kameňa a pamätnej tabule seniora Martina Morháča (1864 – 1941).

Na slávnostných službách Božích spojených s Večerou Pánovou slávnostnými kazateľmi boli generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a emeritný biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Imre D. Szebik.

Potom sa účastníci slávnosti zišli pri obnovenom hrobe a novom náhrobnom kameni na mieste večného odpočinku seniora Martina Morháča a jeho manželky na cintoríne na Fiumejskej ceste.

V rámci osláv odhalili aj pamätnú tabuľu Martina Morháča v podbrání pri vchode do bývalého Slovenského evanjelického kostola v Budapešti, ktorý už zdobia takéto pamätníky ďalších významných osobností slovenských evanjelikov v hlavnom meste: Daniel Bachát, Ľudovít Izák a Ján Kollár. Na nich spomínal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, keď vyjadril radosť z toho, že opäť môžu odhaliť pamätnú tabuľu ďalšiemu bývalému slovenskému farárovi.

Viac sa dočítate v Slovenských novinách alebo na www.luno.hu.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart