Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

Pekným darčekom nielen pre domácich evanjelikov, ale aj pre celú evanjelickú cirkev vo Vojvodine je vydanie monografickej knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch.

Ide o reprezentačnú publikáciu nadväzujúcu na monografiu biskupa Adama Vereša z roku 1930. Na jej realizácii za posledných osem rokov pracoval početný tím pod vedením zostavovateľky farárky Svetlany Vojnićovej-Feldyovej.

V preplnenej farskej sieni v Starej Pazove 26. októbra čerstvo vytlačenú knihu prezentovali aj verejnosti. Na úvod zaspievali členovia zmiešaného zboru Tília pod taktovkou dirigentky Anny Đurđevićovej a potom zostavovateľka sprítomnila ideu o vzniku tejto knihy a dlhé a obsažné práce k zrodu zborníka, ktorý postupom času získal tvar bohato ilustrovanej monografie. Zároveň adresovala slová vďaky všetkým tým, ktorí priložili ruky a svoje zručnosti a vedomosti k jej zrodu.

Miestny farár Igor Feldy, ktorý bol aj moderátorom večierka, vyzval aj vlastné deti, aby prečítali svoje krátke úvahy o tom, ako prežívali roky pri vzniku tejto knihy. Slová z pera posudzovateľov prečítala profesorka Viera Diovčošová.

Potom slovo odovzdali hosťom. Potešenie z vydania publikácie vyjadrili Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, a Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Autorom a tímu, ktorý sa podieľal pri realizácii knihy, rozdali aj prvé výtlačky a ostatní záujemcovia si knihu mohli kúpiť.

28.10.2017 na hl.rs/stara-pazova-vzacne-darceky-k-500-vyrociu-reformacie/

Jaroslav Čiep, redaktor týždenníka Hlas ľudu  | 23.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart