Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch – prezentácia 26. 10.

Bratia a sestry, pozývame Vás na prezentáciu knihy Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch 26. októbra (štvrtok) v Starej Pazove. Kniha pokračovaním známej knihy nášho prvého biskupa Adama Vereša.

Program:
14:00 – 15:00 príchod do Farského dvora, Karadjordjova 4
15:00 seminár farára Dr. Rolanda Wernera v sieni Novej fary; téma: Kresťanskí vodcovia
16:30 prezentácia knihy Slovanská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch zostavovateľky farárky Mgr. Svetlany Vojnićovej Feldyovej
Otvorenie výstav:
Dr. Martin Luther - 500 rokov reformácie
Dr. Jozef Miloslav Hurban - 200. výročie narodenia<
br />
17:30 Občerstvenie
19:00 Slávnostný program venovaný 500. výročiu reformácie, v rámci ktorého sa prihovorí Dr. Roland Werner, generálny sekretár Pro-Christ z Nemecka (preklad do slovenčiny a srbčiny), Divadelná sála pri Slovenskom národnom dome (ul. Cyrila a Metoda 11)

Svetlana a Igor Feldyovci, Stará Pazova  | 18.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart