Programová konferencia zahraničných Slovákov rokovala v Bratislave

Účastníkom Programovej konferencie Svetového združenia Slovákov v zahraničí 9. decembra 2017 v Bratislave sa prihovorili generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč.

Programová konferencia Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktorá sa historicky po prvý raz konala v Bratislave, rokovala v hoteli Echo v Bratislave. Podujatie priamo nadviazalo na výsledky Expertnej komisie krajanov a odborníkov zo Slovenska, ktorá pracovala v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a s podporou expertného grantu z MZVaEZ SR.

Účastníci Programovej konferencie Svetového združenia Slovákov v zahraničí konštatovali, že podpora aktivít Slovákov v zahraničí je podľa zahraničných Slovákov výrazne nízka v porovnaní s ďalšími krajinami V4, v porovnaní s finančnými prostriedkami, ktoré Slováci zo zahraničia prinášajú do slovenskej ekonomiky aj v porovnaní s ich potrebami. Krajania podporili projekt Centra slovenského zahraničia, ktoré má vyrásť v Bratislave, aby trvalo predstavovalo kultúru krajanov. Predstavitelia Svetového združenia Slovákov v zahraničí ho považujú za aktuálnu strategickú prioritu. Krajania ocenili aj prípravu nového nepovinného predmetu Slováci vo svete pre všetky stredné školy na Slovensku.

Zdroj: TASR

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart