Prišli nám vianočné balíčky

Blížia sa vianočné sviatky, keď je veľkou radosťou prijať dar, no ešte väčšou, keď môžeme obdarovať druhých. Pre CZ ECAV Podlužany s pánom farárom Jozefom Havrilom je to čas na realizáciu ďalšieho ročníka projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.

Ide o pokračovanie skvelej spoločnej myšlienky, ktorá sa uskutočňuje pravidelne už mnoho rokov. Pre mňa to bola tento rok veľkou výzvou po prvýkrát sa stať koordinátorkou tejto krásnej, veľkej akcie zo srbskej strany.

Keď sme v lete počas spoločného letného tábora rozprávali o pláne pripraviť aj tento rok vianočné balíky pre deti do Srbska, pán farár i ja sme sa zhodli na tom, že máme vôľu, aby sme obdarovali čím viac detí a priniesli im pomoc a radosť k vianočným sviatkom. Najskôr sme plánovali, že to bude pre 500 detí z náhradných a sociálne ohrozených rodín, ako i mentálne postihnutých detí. Keď sme v Stredisku pre sociálnu prácu zostavili prvý zoznam detí s údajmi a menami, a keď sme ho poslali do Cirkevného zboru ECAV Podlužany, ukázalo sa, že záujem o podporu tohto projektu medzi zbormi evanjelickej cirkvi aj ďalšími cirkvami je skutočne veľký. Pán farár plný entuziazmu a s veľkou radosťou nám do nášho strediska dal viackrát na vedomie, že môžeme doplniť zoznam prijímateľov vianočnej pomoci, a navrhol, aby sme zahrnuli všetky deti, ktoré to v živote potrebujú a ktoré sa skutočne potešia. Preto sme tento rok zapojili aj základné školy v našom okrese, ktoré sa nám s radosťou ozvali a zostavili zoznam svojich žiakov, ktorí žijú v materiálne ohrozených rodinách, ktorým vianočný balíček bude veľkou radosťou a vôbec nie samozrejmosťou.

Poučení z minulých rokov, že pravidelne sa objavujú problémy a komplikácie na hraniciach pri prevoze humanitárnej pomoci, pán farár Jozef Havrila so zámienkou byť si istý s prechodom zhotovených balíkov do Srbska, nadviazal spoluprácu s veľvyslancom Srbskej republiky na Slovensku Šanim Dermaku, ktorý sa tento rok prvýkrát zapojil do tohto projektu v rámci svojich právomocí.

Deň, keď sa malá karavána s vianočnými balíkmi pohla na cestu z Podlužian do Kovačice, bol pre mňa veľmi radostný, ale aj plný neistoty a napätia až po tú chvíľu, kým sa pred dverami Strediska pre sociálnu prácu nezjavili radostné tváre všetkých zo Slovenska, ktorí 22. novembra 2016 priniesli nielen vyše 700 vianočných balíkov, ale s nimi zavítala aj obetujúca sa láska, štedrosť a dobročinnosť skvelých ľudí zo Slovenska, ktorí, verím, dobre vedia, aká je hodnota úsmevu na tvárach detí, ktoré sa nesmejú každý deň, ktorých život nie je ľahký a ktoré každý rok netrpezlivo očakávajú, či aj pre nich príde zo Slovenska kúsok radosti a lásky od dobrých ľudí. A prišiel. Aj tento rok si bude môcť 712 detí otvoriť vianočné škatule, ktoré sú určené každému dieťaťu konkrétne, obsahujú len nové veci a nejedno prekvapenie.

Touto cestou by som chcela v mene svojom i v mene všetkých už teraz netrpezlivých detí, pre ktoré sú v našom stredisku prichystané vianočné balíčky, i v mene pána farára Jozefa Havrilu poďakovať všetkým jednotlivcom, cirkevným zborom, základným školám na Slovensku, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili tento projekt. Vďaka vám!!! Nadovšetko však nesmieme zabudnúť na pomoc Pánovu a Jeho ochranu počas uskutočňovania celého tohto krásneho vianočného projektu.

Prinesenú vianočnú radosť deťom odovzdáme 19. decembra pri príležitosti St. Nikolu − srbského Mikuláša − v miestnych spoločenstvách i jednotlivých domácnostiach.

Dušanka Petrak, vedúca Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici | 16.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart