Päť storočí reformácie medzi Lužickými Srbmi

Pod názvom „Fünf Jahrhunderte. Die Sorben und die Reformation – Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“ („Päť storočí. (Lužickí) Srbi a reformácia“) vyšla v v roku veľkého jubilea Lutherovej reformácie kniha v nemeckom a lužickosrbskom jazyku. Zásluhou evanjelického superintendenta Jana Malinka ju vydalo Ľudové nakladateľstvo Domowina v Budyšíne.

Ide o ilustrovaný zborník, reprezentatívnu publikáciu na 188 stranách veľkého formátu. V dvadsiatich príspevkoch je v ňom z rôznych pohľadov odborne spracovaný vplyv reformácie na cirkevný a národný život v dejinách Lužických Srbov.

Celý článok

Ondrej Peťkovský, ev. a. v. farár v. v. | 15.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart