Nové na ITV - Ustanovujúce valné zhromaždenie ASEC v Békešskej Čabe

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z priebehu ustanovujúceho valného zhromaždenia Asociácie slovenských evanjelických cirkví, ktoré sa konalo 6. júla 2016 v Békešskej Čabe.

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 27.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart