Letný tábor pokonfirmačnej mládeže

SEAVC v Srbsku už tretíkrát organizovala letný tábor pre dorast a mládež na Slovensku. Konal sa 10. - 16. júla 2017 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci na Myjave.

Je to v poradí tretíkrát, čo sa mladí z našich cirkevných zborov zúčastnili takéhoto duchovného zájazdu. Vedúci výpravy a hlavný organizátor bol i tentoraz Ján Vida, farár petrovský. Počtom 56 dorastencov sa zúčastnilo zájazdu z nasledujúcich prostredí: Aradáč, Boľovce, Hložany, Jánošík, Kulpín, Kysáč, Odžaci, Padina, Petrovec, Selenča, Silbaš a Vršac. Niektorí už starí známi, niektorí prvýkrát prekročili hranice nášho štátu, tvorili toto veselé spoločenstvo.Rôzne aktivity boli náplňou našich táborových dní. Záväzná rozcvička a prechádzka, ako úvod do nového dňa, ranné stíšenia, prednášková časť, výlety, obchádzky okolitých miest, znamenitostí, večerné pobožnosti...Všetko bolo správne načasované, akurát pre pozornosť mladých poslucháčov a tiež i pre ich pobavenie.

Ústredná časť bola samozrejme tá duchovná a niesla sa v znamení reformácie. Heslo tábora „Spravodlivý bude žiť z viery“ (Rímskym 1, 17) nám asi tak chytro z mysle nevybledne. Cez slovo pána farára Vidu o vzniku, dejinách a súčasnosti Evanjelickej cirkvi, ako i cez názorne podanie života reformátora Martina Luthera, ktoré prichystala Anna Valentová, sme postupne spoznávali, alebo si opakovali tie veľké udalosti, ktoré sa udiali pred presne 500 rokmi. Aj piesne v táborovom Spevníčku boli k tomu ladené, a hudobne ich sprevádzali Pavel Očoveji a Vladimír Vaňa Valent. Na Božiu oslavu sme dve z nich zaspievali i na nedeľných službách Božích.

Poobedia vždy patrili výletom a obchádzkam. Navštívili sme Skalicu, mesto a cirkevný zbor, kde sme si v chráme Božom obzreli výstavu gobelínov, ktoré vyšívali horlivé cirkevníčky z príležitosti 500. výročia reformácie, a vyšplhali sa na vežu, odkiaľ bolo vidno celé mesto i okolie. Obzreli sme si i Senicu, a tiež i kostol a faru v Hlbokom, kde pôsobil Jozef Miloslav Hurban a kde bola uzákonená spisovná slovenčina. Neušiel ani výlet na mohylu Milana R. Štefánika, ako i obhliadka neďalekého povestného Čachtického hradu. Zvlášť táborníci mali radosť z pobytu na myjavskom kúpalisku. Iba jedno poobedie všetci zostali v ubytovni, a to úmyselne, lebo v to piatkové poobedie boli naplánované športové aktivity - Hry bez hraníc. Počasie nám žičilo a mimoriadne sme sa bavili cez rôzne hry, šport a zábavu. V ten deň víťazi boli všetci. Ako odmena pre všetkých bolo pripravené posedenie, večera pri ohníku - špekáčiky.

Vrcholom všetkého bola sobotná neskorá Večera Pánova a príprava na nedeľný, sviatočný deň, ktorý sme zasvätili v myjavskom kostole, kde slovo Božie zvestoval Ján Vida, farár z Petrovca a liturgovala i Monika Černeková, farárka z Myjavy. Ako sa tábor chýlil ku koncu, tak naše kamarátenie bolo krajšie a silnejšie. Utužovali sme sa aj vo viere, aj v spolunažívaní. Bolo to niekoľko nádherne prežitých dní tam na Hornej zemi, vo vlasti našich predkov, na Slovensku.

Ján Vida, CZ SEAVC v Srbsku v Petrovci | 9.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart