Generálny biskup navštívil Slovákov v Srbsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga s manželkou sa vrátili z niekoľkodňovej oficiálnej návštevy Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi (SEAVC) v Srbsku vo Vojvodine, kde boli na pozvanie biskupa SEAVC v Srbsku Samuela Vrbovského. Sprevádzal ich senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík.

Delegácia ECAV najprv navštívila obec Selenča a zúčastnila na oslavách 250. výročia príchodu Slovákov do tejto oblasti a založenia obce. Jej názov bol odvodený od slova prisťahovalec. Prví Slováci sem prišli v roku 1758. Dnes v Selenči žije vyše 3 600 obyvateľov (91 % Slovákov, 5 % Rómov a 0,3 % Srbov). Slováci tu žijú čulým národným životom a nezabúdajú na svoj pôvod. Dôležitou súčasťou osláv boli slávnostné služby Božie v nedeľu 6. júla. Hostí zo Slovenska na nich privítal domáci brat farár Vladimír Valent. Slávnostnú kázeň mal generálny biskup Miloš Klátik, ktorý okrem iného povedal:
„Včera som zvestoval slovo Božie na veľkom zhromaždení slovenských evanjelikov na hrade Branč v Myjavskom senioráte, ktorého seniorom je brat Juraj Šefčík, senický farár, tunajší rodák. Pripomínali sme si tam 1145. výročie príchodu slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda. Oni priniesli našim predkom slovo Božie v zrozumiteľnej reči, oni priniesli písmo, ktoré sa po určitých zmenách používa vo viacerých slovanských národoch - aj tu, v Srbsku. Dnes si spomíname na Majstra Jána Husa, ktorý pre Kristovu pravdu horel v svätej obeti vo švajčiarskej Kostnici. Ako žil pre Krista, tak pre Neho aj mrel. A dnes som z Božej milosti tu, medzi vami na Báčskej rovine, kam sa presťahovali vaši predkovia pred 250 rokmi, v prvej polovici 18. storočia, aby tu našli novú vlasť a začali nový život. Tak prichádzali sem, do Báčky, ako aj do Banátu a do Sriemu Slováci, ktorí dnes tvoria Slovenskú evanjelickú a. v. cirkev v Juhoslávii. Spája nás s ňou nielen jeden Pán, jedna viera, ale aj jedna slovenská reč, veď - povedané slovami Martina Rázusa - „sme krv jedna, jeden národ“. Máme spoločný preklad Písme svätého, spoločný Evanjelický spevník, spoločnú Agendu, funebrál, vaši farári roky študovali a študujú na našej EBF UK v Bratislave. Som tu teda doma, medzi svojimi.“
Chrámovému zhromaždeniu sa prihovoril generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga a senior Juraj Šefčík Selenčanov pozdravil ako svojich rodákov.
Na týchto službách Božích sa zúčastnil aj podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Srbsku Igor Furdík a predseda Matice slovenskej Jozef Markuš.

Na stretnutí s predstaviteľmi cirkvi a obce generálny biskup Miloš Klátik pozdravil bratov evanjelikov vo Vojvodine a zdôraznil potrebu ďalšieho upevňovania vzájomných kontaktov medzi našimi cirkvami. Okrem iného podal zhrnutie dlhoročných kontaktov medzi Slovenskom a Dolnou zemou (pozri príloha) V nedeľu večer delegácia prijala pozvanie na kultúrno-umelecký program, v ktorom vystupovali nielen domáce súbory, napr. známy spevácky zbor Zvony, ale aj hostia, napríklad súbor zo Starej Pazovy. Vzácnu návštevu zo Slovenska v úvodnom slove privítal starosta Selenče Juraj Grňa.

V pondelok dopoludnia sa delegácia ECAV na Slovensku presunula do Nového Sadu, kde absolvovala oficiálne rozhovory na Biskupskom úrade SEAVC v Srbsku s biskupom Samuelom Vrbovským, tromi seniormi a predsedom kňazskej konferencie SEAVC v Srbsku. Hovorili o doterajšej spolupráci a jej ďalších perspektívach. Obe cirkvi už teraz tesne spolupracujú, napr. ich farári študovali a aj dnes študujú takmer výlučne na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Popoludní delegácia ECAV zavítala do mesta Kovačica, kde ju za hlaholu zvonov privítalo asi päťdesiat Slovákov – evanjelikov. Potom sa uskutočnilo stretnutie našej delegácie s predstaviteľmi dvoch evanjelických cirkevných zborov, ktoré pôsobia v Kovačici. Na čele jedného cirkevného zboru stojí senior Pavel Sklenár a v druhom pôsobí ako farárka Anna Mosnáková. Hoci bol pondelok, večer sa netradične konali slávnostné služby Božie, na ktorých sa zúčastnilo okolo 400 evanjelikov. S kázňou slova Božieho našich rodákov a ich potomkov oslovil generálny biskup Miloš Klátik. Kovačickým evanjelikom sa prihovoril i generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga a Juraj Šefčík, ktorý tu začínal ako kaplán.
Po službách Božích ešte navštívili známu kovačickú galériu insitného umenia a na druhý deň sa stretli aj s jednou z najznámejších tamojších insitných maliarok Evou Husárikovou.

Potom sa generálny biskup už len s bratom seniorom presunuli do oblasti Báčka do cirkevného zboru v Kulpíne, pričom cestou navštívili ústredie Matice slovenskej v Báčskom Petrovci. V Kulpíne, kde senior Šefčík 18 rokov pôsobil ako farár, rokovali s miestnou cirkevnou správou, ktorá im ukázala aj tamojšie poľnohospodárske múzeum a srbský pravoslávny kostol, ktorý sa práve generálne opravuje.

V utorok generálny biskup a brat senior na požiadanie redaktorky Kataríny Pucovskej nahrali duchovné príhovory pre Slovenský rozhlas v Novom Sade do relácie, ktorú v roku 1993 založil senior Šefčík.
V utorok večer delegácia ECAV na Slovensku zakončila požehnanú cestu k našim rodákom návratom do vlasti.


PRÍLOHA:

Farári, ktorí prišli zo Slovenska na Dolnú zem:
Vladimír Hurban, syn Dr. J. M. Hurbana a Aničky Jurkovičovej, rodák z Hlbokého. Bol farárom v Starej Pazove a po ňom aj jeho syn Vladimír Konštantín. V Starej Pazove sú aj pochovaní v hurbanovskej hrobke.
Igor Branislav Štefánik, syn Pavla Štefánika, farára, brat gen. Dr. M. R Štefánika, rodák z Košarísk. Farár v Báčskej Palánke, v Nadlaku, v Novom Sade a v Binguli.
Karol Medvecký, syn Samuela Medveckého, farára, rodák z Veľkej, teraz Zvolenskej Slatiny. Brat slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej a Adelky Čajakovej, matky Jána Čajaka ml., spisovateľa a iniciátora založenia Ev. gymnázia v Petrovci. (Druhýkrát sa po smrti manžela vydala za ev. farára Pavla Dobšinského, známeho zberateľa slovenských rozprávok.) V roku 1884 prišiel za kaplána do Petrovca, v roku 1891 sa stal farárom v Selenči a pôsobil tu až do svojej smrti v r. 1937, spolu 46 rokov. Tu je i pochovaný. Jeho pravnúčatá žijú s rodinami v Bratislave.
Samuel Štarka, rodák z Mošoviec v Turci, farár v Petrovci a v rokoch 1932 - 1957 biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii.

Farári narodení v Selenči:
+ Pavel Strehársky, farár v Silbaši
Juraj Šefčík, farár – senior v Senici
+ Dr. Pavel Šuľan, farár v Erdeviku a v Binguli
+ Pavel Turčan, farár v Kysáči
Ján Valent, farár v Boľovciach a v Kysáči

Slováci z Dolnej zeme pôsobiaci na Slovensku:
Pavel Čerfeľ, farár v Prietrži
Ján Baláž, už dôchodca, farár v Trenčianskych Stankovciach.
Ondrej Peťkovský, farár v Košeci
Juraj Šefčík, farár – senior v Senici

Špecialita Selenče: Jediná slovenská obec rozdelená na evanjelickú a katolícku časť. Jedine tu si slovenskí katolíci zachovali slovenskú reč. Inde splynuli s okolím.

Edita Škodová | 18.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart