Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016

V priestoroch bratislavského hotela SOREA REGIA v Bratislave sa v dňoch 28. − 29. októbra 2016 konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorú pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Tohtoročná konferencia sa konala v znamení 10. výročia fungovania Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Zúčastnilo sa na nej 90 zástupcov krajanských spolkov, organizácií, inštitúcií a cirkví Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalších osobností spoločensko-politického, vzdelávacieho, kultúrneho a duchovného života z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie.

Na slávnostnom otvorení konferencie v piatok 28. októbra predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo privítal vedúceho Kancelárie prezidenta SR Štefana Rozkopála, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízeka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Konráda Rigó, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského a ďalších hostí, ktorí vystúpili s pozdravnými príhovormi. Za ECAV na Slovensku rokovanie krajanov pozdravila tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová, ktorá účastníkom konferencie prečítala pozdravný list od generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.

V rámci úvodného programu odovzdali ocenenia desiatim osobnostiam krajanského života za významný vklad k upevňovaniu národného povedomia, rozvíjaniu spolkového krajanského života a podpore slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Medzi nimi boli viacerí evanjelici: Mojmír Benža zo Slovenska, Ján Fuzik z Maďarska, Katarína Melegová-Melichová a Anna Tomanová-Makanová zo Srbska a ďalší.

V ďalšej časti programu Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová predstavili Slovenský svetový kalendár, ktorý vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci. Pavol Demeš predstavil projekt Zdenka Dzurjanina Videl som všetky kostoly Slovenska. Počas Stálej konferencie sa konala aj vernisáž výstavy Krajanské foto-dotyky 2006 − 2015 pri príležitosti 10. výročia činnosti ÚSŽZ, v rámci ktorej súbor 60 fotografií od 19 fotografov z 12 štátov dokumentuje život Slovákov v zahraničí v súčinnosti s aktivitami ÚSŽZ.

Zasadnutie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá sa koná každé dva roky, popoludní pokračovala pracovným rokovaním. Tento rok sa sústredila na dve kľúčové témy: zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a potreba jeho novelizácie v kontexte doterajších skúseností a novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 − 2020; a 10 rokov zákona 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: podpora a uchovávanie národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov v slovenskom svete vo svetle doterajších skúseností Slovákov žijúcich v zahraničí.

Fotografie: Ľudo Pomichal, www.uszz.sk

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart