46. dni Evanjelickej diakonie v Slovinsku

Evanjelická diakonia v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) každoročne organizuje v prvú májovú nedeľu slávnosť Evanjelickej diakonie. Tento rok sa uskutočnila 4. – 5. mája 2013 v jednom z najmenších evanjelických cirkevných zborov v Slovinsku – v dedinke Domanjševci neďaleko hraníc s Maďarskom.

Aj tento rok bola sobota venovaná detským kreatívnym dielňam a deťom, ktoré chodia na náboženstvo alebo konfirmačnú prípravu. Deti pod vedením pedagogických pracovníkov vytvárali rôzne výrobky, ktoré sa potom v nedeľu ponúkali na predaj účastníkom slávností. Výťažok z predaja je určený na podporu humanitárnych programov diakonie.

Nedeľný program sa začal slávnostnými službami Božími, na ktorých boli prítomní všetci duchovní Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku, ako aj hostia zo zahraničia, medzi ktorými boli aj predstavitelia ECAV na Slovensku a Ev. diakonie na Slovensku, menovite riaditeľ Tranoscia Ľubomír Turčan a tajomník Peter Gärtner, zástupcovia ústredia ED ECAV na Slovensku Ján Gasper a Jana Gasperová, ako aj predstavitelia Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci, s ktorými nás viažu viacročné partnerské vzťahy – riaditeľ Marcel Breče a duchovný správca Ľubomír Marcina.

Slávnostným kazateľom pre asi tisíc zhromaždených účastníkov bol biskup ECAV v Slovinsku Geza Erniša, ktorý kázal na text Jer 31,17. Tento text bol zároveň aj heslom tohtoročných slávností. V rámci služieb Božích vystúpil aj riaditeľ slovinskej diakonie Geza Filo – farár v Ľubľane, ktorý v krátkosti predstavil prácu diakonie v predchádzajúcom roku.

Slávnostné služby Božie pri príležitosti Dní diakonie sú pravidelne prenášané prostredníctvom verejnoprávnej televízie a rádia Slovinska. V tento deň – ako jedinú nedeľu v roku – sa evanjelické služby Božie v rámci celého Slovinska konajú len na jednom mieste, a preto sa na nich stretávajú veriaci aj so svojimi duchovnými zo všetkých cirkevných zborov.

Program nedeľného dňa po bohatom občerstvení pokračoval v popoludňajších hodinách kultúrnym programom.

ECAV v Slovinsku má podľa posledného ščítania obyvateľstva z roku 2011 približne 18 000 členov, čo je 0,8 % obyvateľstva Slovinska. Cirkev má 13 cirkevných zborov, z ktorých sa väčšina (11) nachádza v severovýchodnej časti krajiny, nazývanej aj Prekmurje. Začiatky Evanjelickej cirkvi v Slovinsku siahajú do 16. storočia, keď reformátori Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastian Krelj a iní položili základy spisovnej slovinčiny, a zároveň vydali prvé tlačené knihy v slovinskom jazyku.

Evanjelická diakonia v Slovinsku pôsobí na celom území a snaží sa pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. V súčasnosti má dva stále programy: mobilnú diakoniu a pomoc v núdzi. Financuje sa z vlastných zdrojov (milodary), ako aj zo štátnych dotácií a grantov.


Foto: Ľubomír Marcina, Peter Andrejčák

Peter Andrejčák, biskupský kaplán, ECAV v Slovinsku  | 7.5.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart