30. stretnutie evanjelickej mládeže v Pazove

V Starej Pazove sa v sobotu 14. 9. 2013 konalo jubilejné 30. stretnutie evanjelickej mládeže. Na podujatí sa stretlo asi 500 mládežníkov, farárov a seniorov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a pricestovali aj mládežníci CZ ECAV Púchov, vedení svojím duchovným pastierom Ondrejom Rišianom.

Prvé stretnutie evanjelickej mládeže sa uskutočnilo pred tridsiatimi rokmi z iniciatívy staropazovského cirkevného zboru. Potom sa už každé doterajšie jubilejné stretnutie konalo v Starej Pazove, teda v meste prvého stretnutia.

Po uvítaní mládežníkov na novej fare bola otvorená priliehavá výstava fotodokumentácie ako spomienka na prvé stretnutie evanjelickej mládeže v roku 1983. Nasledovali ústredné služby Božie s Večerou Pánovou v staropazovskom kostole a spoločný obed na nádvorí.

V popoludňajších hodinách sa v divadelnej sieni predstavili mládežníci z jednotlivých cirkevných zborov zo slovenských osád. V podvečerných hodinách sa na trávniku medzi starou a novou farou konal koncert hostí zo Slovenska, kde sa predstavila kapela Ignore z Púchova. Na záver stretnutia bola spoločná večera. Toto jubilejné 30. stretnutie evanjelickej mládeže sprevádzal i programový bulletin.

V staropazovskom cirkevnom zbore pred tromi desaťročiami s deťmi a mládežníkmi húževnato pracovali vtedajší farár Ján Baláž a jeho manželka Helena. Po tomto prvom mládežníckom stretnutí v Starej Pazove, celocirkevné stretnutia sa organizovali každoročne v niektorom inom cirkevnom zbore. Pre účastníkov spravidla predstavovali zážitok, na ktorý sa nezabúda, a mládežníci sa na nich veľmi radi zúčastňovali. Boli roky, keď podujatie zhromaždilo takmer tisíc mladých kresťanov. Mnohé známosti sa nadviazali a zrodila sa aj nejedna láska. Organizačné trovy však bývali veľké a veľkým problémom bolo zabezpečenie jedla pre toľkých hostí, ako aj zabezpečenie priestoru, zvlášť keď sa organizácie ujal niektorý z menších cirkevných zborov. V novšej dobe sa preto stretnutia evanjelickej mládeže začali uskutočňovať oddelene pre oblasti Báčka, Banát a Sriem. Organizácia tak bola uľahčená, avšak podujatie stratilo prívlastok „celocirkevné“, čím stratilo na atraktívnosti. V súčasnosti sa preto hľadá riešenie, ako stretnutie vrátiť do pôvodnej koncepcie.

Veľký cirkevný zbor, akým je Stará Pazova, si snáď aj tentoraz poradil s vysokými organizačnými nárokmi. Pomocnú ruku mu podali s cieľom, aby aj toto jubilejné stretnutie dopadlo čo najlepšie, aj mesto a obec Stará Pazova na čele s jej predsedom Đorđem Radinovićom. Foto: Marina Faraga

Katarína Pucovská, Srbsko | 4.10.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart