< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Návšteva z Argentíny na GBÚ

Brat generálny biskup mal 18. marca 2013 milú návštevu. Zuzana Durgalová až z ďalekej Argentíny pri svojej prvej návšteve Európy so skupinou ďalších potomkov Slovákov – vysťahovalcov nevynechala ani GBÚ.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 26.3.2013

viac

Prezident SR položil veniec k pamätnej tabuli Jána Kollára v Budapešti

V rámci svojej oficiálnej návštevy Maďarska prezident SR Ivan Gašparovič 20. februára 2013 položil veniec k pamätnej tabuli evanjelického farára, básnika a jazykovedca Jána Kollára, ktorá bola odhalená na priečelí Lutherovho domu na Rákociho ulici v decembri 2012.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 15.3.2013

viac

Slávnostné služby Božie v Prahe

V nedeľu 27. 1. 2013 sa v Slovenskom ev. a. v. cirkevnom zbore v Prahe v Chráme Sv. Michala V Jirchářích konali slávnostné služby Božie. S radosťou sme na nich privítali brata biskupa VD ECAV na Slovensku Slavomíra Sabola s manželkou, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Janka Haluková, Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe | 1.2.2013

viac

150. výročie obnovenia zboru v Budapešti

V 3. adventnú nedeľu 16. decembra 2012 si v Budapešti pripomenuli 150. výročie obnovenia Slovenského evanjelického cirkevného zboru. Na slávnostných službách Božích v modlitebni na Rákociho ul. kázal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 20.12.2012

viac

Evanjelici z Prahy ďakujú

„Dobrorečiť budem Hospodinovi v Každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!“ Žalm 34, 2 a 4

 

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe | 4.12.2012

viac

110. posviacky výročie chrámu v Bielom Blate

V cirkevnom zbore v Bielom Blate si za účasti desiatich duchovných pastierov pripomenuli 110. výročie posviacky Ev a. v. chrámu Božieho. Kázňou a spomienkou na svoje pôsobenie v Bielom Blate sa veriacim prihovoril Juraj Šefčík.

 

Katarína Pucovská, Nový Sad, Srbsko | 2.12.2012

viac

Muzikologická konferencia v Novom Sade

Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov bola témou VIII. muzikologickej konferencie, ktorá sa konala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Stretli sa na nej početné významné osobnosti zo sveta cirkevnej hudby z našej krajiny a zahraničia.

 

Katarína Pucovská, Nový Sad, Srbsko  | 30.11.2012

viac

Konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí

V hoteli Bôrik v Bratislave sa 30. októbra 2012 dopoludnia uskutočnilo otvorenie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, na ktorom sa našim rodákom žijúcim v zahraničí prihovoril aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.10.2012

viac

Americký biskup na návšteve Slovenska

Vo štvrtok 12. júla 2012 navštívil ECAV na Slovensku biskup Evanjelicko-lutheránskej cirkvi Missourskej synody rev. Dr. David Stechholz v sprievode farárov rev. Dušana Tótha a rev. Dušana Tillingera.

 

Ľubomír Marcina, SED Košeca | 18.7.2012

viac

Kovačičania na Slovensku

Cirkevný zbor Kovačica II vedený zborovou farárkou Annou Petrákovou v dňoch 4. - 8. júla 2012 pobudol v Myjavskom senioráte. Pri príležitosti Dňa Cyrila a Metoda sa Kovačičania najprv zúčastnili na službách Božích na hrade Branč a potom aj na nedeľňajších službách Božích v Ev. a. v. kostole v Senici.

 

Katarína Pucovská, Kovačica, www.kulpin.net | 12.7.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart