< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Návštevu zo Srbska prijali do svojich rodín

Vzácnu návštevu prijal koncom mája Cirkevný zbor ECAV Podlužany. Po roku k nám opäť zavítali sestry a bratia zo srbskej Pivnice, a to predovšetkým Spojený spevokol cirkevného zboru SECAV v Pivnici s bratom farárom Jánom Záhorcom. 50-člennú návštevu sme ubytovali v našich rodinách.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ Podlužany | 10.6.2014

viac

Nová kniha o Slovákoch v Chorvátsku

V kultúrnom dome v Soľanoch (Chorvátsko) sa 4. mája 2014 uskutočnila slávnostná prezentácia publikácie Soľany. Kultúrne tradície Slovákov v Slavónii.

 

Svetlana Vojnić-Feldyová, ev. a. v. farárka, Soľany | 20.5.2014

viac

Z ekumenického stretnutia v Osijeku

Svetská modlitba Osmina za jednotu kresťanov na tému „Či je Kristus rozdelený" (1Kor 1, 13) sa konala v meste Osijek v sobotu 25. januára 2014 v rámci Svetového týždňa modlitieb.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 13.2.2014

viac

"Šťastlivé Vianoce" v Iloku

V našom Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku sa 1. decembra 2013 konalo predstavenie divadelnej hry „Šťastlivé Vianoce“, spracovanej podľa dielka Kristíny Royovej.

 

Katka Tomaš, presbyterka, CZ Ilok  | 19.12.2013

viac

Vianočné trhy v Iloku po prvýkrát

Pred Vianocami sa po celom svete konajú rôzne vianočné trhy, aby ľuďom navodili tzv. vianočnú atmosféru. Preto sme sa aj my rozhodli, že okrem divadelnej hry urobíme prvé vianočné trhy v Iloku a výnosom z nich pomôžeme pri obnove Božieho chrámu, ktorý sa rekonštruuje.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 19.12.2013

viac

Generálny biskup na návšteve v Slovinsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou sa v rámci svojej oficiálnej návštevy v Murskej Sobote na 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2013 zúčastnil na inštalácii nového Predsedníctva ECAV v Slovinsku - biskupa Gezu Fila a celocirkevného dozorcu Johanna Laca.

 

Peter Andrejčák, ECAV v Slovinsku | 19.12.2013

viac

Založenie Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v rámci Roka Konštantína-Cyrila a Metoda 2013 založilo 11. decembra 2013 v Bratislave Ekumenickú duchovnú radu SZSZ.

 

Vladimír Skalský, predseda SZSZ | 17.12.2013

viac

Pamiatka reformácie v Chorvátsku

Evanjelická (Lutheránska) cirkev v Chorvátskej republike (ECRH) tento rok zasvätila Deň reformácie v Evanjelickom cirkevnom zbore Slavonski Brod v nedeľu 27. októbra 2013.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 30.10.2013

viac

Ordinácia v Iloku

19. 10. 2013 bola v Iloku ordinovaná nová „svečenica“ – farárka, a to biskupom Samuelom Vrbovským, SECAV, Srbská republika, ktorému asistoval domáci biskup Branko Berić, ECRH, a farár Dušan Saják, Ev. a. v. slovenský cirkevný zbor Ilok.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 29.10.2013

viac

Veľkokrtíšania na návšteve v Nadlaku

Cirkevný zbor ECAV Veľký Krtíš prijal pozvanie Slovenského evanjelického luteránskeho cirkevného zboru v Nadlaku v Rumunsku, s ktorým udržiava priateľské vzťahy už trinásť rokov, a v dňoch 11. – 13. októbra 2013 ho navštívil.

 

Pavel Martinčok, zborový dozorca CZ ECAV Veľký Krtíš | 20.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart