< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

"Šťastlivé Vianoce" v Iloku

V našom Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku sa 1. decembra 2013 konalo predstavenie divadelnej hry „Šťastlivé Vianoce“, spracovanej podľa dielka Kristíny Royovej.

 

Katka Tomaš, presbyterka, CZ Ilok  | 19.12.2013

viac

Vianočné trhy v Iloku po prvýkrát

Pred Vianocami sa po celom svete konajú rôzne vianočné trhy, aby ľuďom navodili tzv. vianočnú atmosféru. Preto sme sa aj my rozhodli, že okrem divadelnej hry urobíme prvé vianočné trhy v Iloku a výnosom z nich pomôžeme pri obnove Božieho chrámu, ktorý sa rekonštruuje.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 19.12.2013

viac

Generálny biskup na návšteve v Slovinsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou sa v rámci svojej oficiálnej návštevy v Murskej Sobote na 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2013 zúčastnil na inštalácii nového Predsedníctva ECAV v Slovinsku - biskupa Gezu Fila a celocirkevného dozorcu Johanna Laca.

 

Peter Andrejčák, ECAV v Slovinsku | 19.12.2013

viac

Založenie Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v rámci Roka Konštantína-Cyrila a Metoda 2013 založilo 11. decembra 2013 v Bratislave Ekumenickú duchovnú radu SZSZ.

 

Vladimír Skalský, predseda SZSZ | 17.12.2013

viac

Pamiatka reformácie v Chorvátsku

Evanjelická (Lutheránska) cirkev v Chorvátskej republike (ECRH) tento rok zasvätila Deň reformácie v Evanjelickom cirkevnom zbore Slavonski Brod v nedeľu 27. októbra 2013.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 30.10.2013

viac

Ordinácia v Iloku

19. 10. 2013 bola v Iloku ordinovaná nová „svečenica“ – farárka, a to biskupom Samuelom Vrbovským, SECAV, Srbská republika, ktorému asistoval domáci biskup Branko Berić, ECRH, a farár Dušan Saják, Ev. a. v. slovenský cirkevný zbor Ilok.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 29.10.2013

viac

Veľkokrtíšania na návšteve v Nadlaku

Cirkevný zbor ECAV Veľký Krtíš prijal pozvanie Slovenského evanjelického luteránskeho cirkevného zboru v Nadlaku v Rumunsku, s ktorým udržiava priateľské vzťahy už trinásť rokov, a v dňoch 11. – 13. októbra 2013 ho navštívil.

 

Pavel Martinčok, zborový dozorca CZ ECAV Veľký Krtíš | 20.10.2013

viac

150. výročie cirkevného zboru v Erdevíku

V 20. nedeľu po Svätej Trojici 13. októbra 2013 si Slovenský evanjelický zbor v Erdevíku (Srbsko) pripomenul 150. výročie od založenia cirkevného zboru.

 

Ján Vida, námestný farár CZ SEAVC Erdevík | 18.10.2013

viac

30. stretnutie evanjelickej mládeže v Pazove

V Starej Pazove sa v sobotu 14. 9. 2013 konalo jubilejné 30. stretnutie evanjelickej mládeže. Na podujatí sa stretlo asi 500 mládežníkov, farárov a seniorov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a pricestovali aj mládežníci CZ ECAV Púchov, vedení svojím duchovným pastierom Ondrejom Rišianom.

 

Katarína Pucovská, Srbsko | 4.10.2013

viac

Stretnutie spevokolov v Báčskom Petrovci

V nedeľu 29. októbra 2013 sa v Báčskom Petrovci konalo celocirkevné stretnutie evanjelických a. v. cirkevných spevokolov. Zúčastnilo sa na ňom 22 spevokolov z 18 cirkevných zborov.

 

Katarína Pucovská, Srbsko | 4.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart