< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Založenie Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v rámci Roka Konštantína-Cyrila a Metoda 2013 založilo 11. decembra 2013 v Bratislave Ekumenickú duchovnú radu SZSZ.

 

Vladimír Skalský, predseda SZSZ | 17.12.2013

viac

Pamiatka reformácie v Chorvátsku

Evanjelická (Lutheránska) cirkev v Chorvátskej republike (ECRH) tento rok zasvätila Deň reformácie v Evanjelickom cirkevnom zbore Slavonski Brod v nedeľu 27. októbra 2013.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 30.10.2013

viac

Ordinácia v Iloku

19. 10. 2013 bola v Iloku ordinovaná nová „svečenica“ – farárka, a to biskupom Samuelom Vrbovským, SECAV, Srbská republika, ktorému asistoval domáci biskup Branko Berić, ECRH, a farár Dušan Saják, Ev. a. v. slovenský cirkevný zbor Ilok.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 29.10.2013

viac

Veľkokrtíšania na návšteve v Nadlaku

Cirkevný zbor ECAV Veľký Krtíš prijal pozvanie Slovenského evanjelického luteránskeho cirkevného zboru v Nadlaku v Rumunsku, s ktorým udržiava priateľské vzťahy už trinásť rokov, a v dňoch 11. – 13. októbra 2013 ho navštívil.

 

Pavel Martinčok, zborový dozorca CZ ECAV Veľký Krtíš | 20.10.2013

viac

150. výročie cirkevného zboru v Erdevíku

V 20. nedeľu po Svätej Trojici 13. októbra 2013 si Slovenský evanjelický zbor v Erdevíku (Srbsko) pripomenul 150. výročie od založenia cirkevného zboru.

 

Ján Vida, námestný farár CZ SEAVC Erdevík | 18.10.2013

viac

30. stretnutie evanjelickej mládeže v Pazove

V Starej Pazove sa v sobotu 14. 9. 2013 konalo jubilejné 30. stretnutie evanjelickej mládeže. Na podujatí sa stretlo asi 500 mládežníkov, farárov a seniorov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a pricestovali aj mládežníci CZ ECAV Púchov, vedení svojím duchovným pastierom Ondrejom Rišianom.

 

Katarína Pucovská, Srbsko | 4.10.2013

viac

Stretnutie spevokolov v Báčskom Petrovci

V nedeľu 29. októbra 2013 sa v Báčskom Petrovci konalo celocirkevné stretnutie evanjelických a. v. cirkevných spevokolov. Zúčastnilo sa na ňom 22 spevokolov z 18 cirkevných zborov.

 

Katarína Pucovská, Srbsko | 4.10.2013

viac

Evanjelici z okolia Budapešti sa stretli v Pilíši

2. stretnutie slovenských evanjelikov z okolia Budapešti sa uskutočnilo 1. septembra 2013 v meste Piliš. Program sa začal slávnostnou dvojjazyčnou bohoslužbou; liturgiu mali farárky Hilda Gulácsiová-Fabuľová a Alžbeta Nobiková, kázal farár zo Slovenského Komlóša Atila Spišák.

 

Eva Patayová Fábiánová, Ľudové noviny, Týždenník Slovákov v Maďarsku | 26.9.2013

viac

Ordinácia Slováka v Slovinsku

V nedeľu 8. 9. 2013 prežívala ECAV v Slovinsku slávnosť ordinácie dvoch novokňazov. Konala sa v jednom z najstarších a najväčších evanjelických chrámov v Slovinsku - v obci Puconci neďaleko Murskej Soboty.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca | 17.9.2013

viac

Predseda ÚSŽZ navštívil Ilok

V rámci oficiálnej návštevy Chorvátska predseda Úrado pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) RNDr. Igor Furdík navštívil aj mesto Ilok. Zavítal i do Evanjelického a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 6.9.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart